Jauniešu iniciatīvu projektu konkursa "Jaunieši var!" realizācija 2020. gadā

21.11.2020. Sabiedrības integrācijas pārvalde

Jau piekto gadu Jelgavas pilsētā aizvadīts jauniešu iniciatīvu projektu konkurss "Jaunieši var!", kurā pilsētas neformālās jauniešu iniciatīvu grupas (vismaz divi jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem) tika aicinātas piedalīties ar savu ideju un iegūt finansiālu atbalstu līdz 350 eiro sava projekta realizācijai, kopumā pretendējot uz 3500 eiro lielu projektam paredzēto finansējumu.

Konkurss radīts ar mērķi finansiāli atbalstīt jauniešu iniciatīvas, kas veicina Jelgavas jauniešu iekļaušanos pilsētas attīstības procesos, sekmē jauniešu brīvā laika lietderīgu pavadīšanu, fiziskās aktivitātes un pašattīstības procesus.

 

Projektu konkursā tiek atbalstītas neformālās mācīšanās aktivitātes un pasākumi, jauniešu saliedētības veicināšanas un līdzdalības pasākumi, jauniešu iesaiste brīvprātīgajā darbā, fiziskās aktivitātes, kas neprasa mērķtiecīgu un ilglaicīgu iepriekšēju sagatavotību attiecīgajā sporta veidā, piemēram, atklātie treniņi, amatierturnīri, nepieciešamā sporta aprīkojuma iegāde, kā arī radošas pašizpausmes, piemēram, radošas darbnīcas, improvizācijas teātra nodarbības un izstāžu veidošana.

 

Kopumā 2020. gada projektu konkursā tika iesniegti 15 projektu pieteikumi, no kuriem 13 projekti atbalstīti pilnā apmērā, viens projekts atbalstīts daļēji, savukārt viens projekts - noraidīts.

 

Realizētie jauniešu iesniegtie projekti:

 

Projekta
nosaukums
Apraksts
Mērķis / Realizācijas process
Komandā ir spēks 2

Esam Jelgavas brīvprātīgie jaunieši, kuri aktīvi piedalās dažādos pasākumos un aktivitātēs.

Darbojoties brīvprātīgajā darbā, to darām no brīvas gribas. Esot dažādos pasākumos, gūstam lielisku pieredzi un gandarījumu par paveikto. Veicot brīvprātīgo darbu, esam ieguvuši plašāku draugu loku, uzlabojuši savas valodu prasmes un cēluši sev pašapziņu.

Bieži vien nākas veikt brīvprātīgā darba pienākumus, kur ir daudz cilvēku, tādēļ, vēlamies iziet pirmās palīdzības kursus, kuros gūtu ieskatu kā rīkoties ārkārtas vai nestandarta situācijās un zināt pirmās palīdzības ABC. Pirms diviem gadiem šādas mācības jau bija un ļoti noderēja, jo pasākumos ir nācies gan apsiet nobrāzumus, sasistus pirkstus, kā arī palīdzēt cilvēkiem, kuriem bijusi "krītamā kaite".

Tā kā mūsu paliek arvien vairāk un pēdējo divu gadu laikā esam nākuši klāt diezgan daudz jaunu brīvprātīgo, vēlamies šādus kursus rīkot vēlreiz lai arī mums ir iespēja apgūt pirmās palīdzības iemaņas, jo bieži vien esam sadalīti pāros un neesam kopā ar tiem, kuri šos kursus jau izgājuši.

Mērķis: Apgūt pirmās palīdzības ABC, lai varētu sniegt pirmo palīdzību, ja tas nepieciešams lielāko pilsētas svētku pasākumu un citu norišu laikā.

 

Mērķauditorija: Jelgavas brīvprātīgie jaunieši.

 

Projektā pieteiktais finansējums: 350 eiro.

 

Apmācības vadīja: Latvijas Sarkanā Krusta pārstāvji.

 

Apmācības veiktas: 11 jauniešiem

 

Realizēšanas datums: 22.10.2020., 29.10.2020.

 

Jelgavas
brīvprātīgo
vējjakas

Apvienība "Brīvprātīgie Jelgavā" darbojas jau daudzus gadus un palīdz gandrīz ikvienā Jelgavas pasākumā.

Bieži vien, konkrētajā pasākumā tiek piešķirts konkrēts apģērbs vai tiek lūgts saģērbties konkrētas krāsa toņos. Pasākumi norit visos gadalaikos un ar piešķirto maiciņu vai citu apģērbu ir par maz. Tādēļ ar šī projekta palīdzību mēs vēlētos iegādāties vējjakas Jelgavas brīvprātīgajiem. Tās atrastos Jelgavas jauniešu centrā un tiklīdz noritētu kāds pasākums, kur mums jāpiedalās, tad brīvprātīgie tās lietotu.

Mērķis: Popularizēt brīvprātīgo kustību Jelgavā vēl vairāk un būt pamanāmākiem. Piesaistīt arvien vairāk jaunus brīvprātīgos.

 

Mērķauditorija: Jelgavas brīvprātīgie jaunieši.

 

Projektā pieteiktais finansējums:

350 eiro.

Iegādātas:

20 vējjakas.

Pārgājiens
"Pa Cēsnas
krastiem"

Lai veicinātu lokālpatriotismu un iepazītu vēsturiskas vietas, jauniešiem, kuri mācās Jelgavas 5.vidusskolā un kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda, tiks organizēts pārgājiens ar mērķi veicināt latviešu valodas izmantošanu ikdienā, pilnveidot prasmes darba komandā, iepazīt Jelgavas apkārtni un vēsturiskas vietas.

Mērķis: Mazākumtautību jauniešiem veicināt izpratni par Latvijas vēsturi, apskatot vēsturiskas vietas, popularizēt veselīgu dzīvesveidu un atrašanos dabā un latviešu valodas lietošanu savstarpējā komunikācijā.

 

Mērķauditorija: Mazākumtautību un citi jaunieši.

 

Projektā pieteiktais finansējums:

330 eiro.

 

Dalībnieki skaits: 12 dalībnieki.

 

Pieaicināts sertificēts pārgājienu vadītājs:  Ēvalds Kārkliņš.

 

Realizēšanas datums: 19.09.2020.

Futbola
vārti
4.līnijā

4.līnijā ir daudz aktīvu jauniešu, kuri brīvajā laikā spēlē futbolu, bet trūkst vietas un aprīkojuma, kur to darīt. Futbola vārti, kas tika izmantoti līdz šim, ir salūzuši. Futbola vārti tiks uzbūvēti un novietoti uz pašvaldībai piederošas zemes starp Kooperatīva ielas ēkām Nr.10 un Nr.4.

Mērķis: Veicināt jauniešu brīvā laika pavadīšanu ārā nodarbojoties ar fiziskām aktivitātēm un mazinot laiku, kas tiek pavadīts pie viedierīcēm un saliedēt jauniešu izmantojot sportiskas aktivitātes.

 

Mērķauditorija: Jaunieši, kuri dzīvo Kooperatīva ielas, 4.līnijas un 5.līnijas rajonā.

 

Projektā pieteiktais finansējums: 339.50 eiro.

 

Mērķis sasniegts:  gan jaunieši, gan ģimenes vakaros iet uzspēlēt futbolu. Brauc jaunieši arī no pilsētas centra.

 

Realizēšanas datums: 01.08.2020. – 10.10.2020.

Āķis lūpā

Jauniešiem vecumā no 16 gadiem ir nepieciešama makšķerēšanas karte, tāpēc vēlamies nodrošināt papildus informāciju jauniešiem par makšķerēšanas karti, iegādes nosacījumiem un galvenajiem makšķerēšanas noteikumiem, kas ir jāievēro makšķerējot. Iegūtās teorētiskās zināšanas nostiprināt ar praktisku pasākumu, kura laikā dalībnieki varēs izmēģināt dažādas makšķerēšanas tehnikas un metodes.

Mērķis: Veicināt jauniešu izpratni par makšķerēšanas karti, makšķerēšanas noteikumiem, zivju ķeršanas veidiem un inventāru un, lai popularizētu lietderīgu atpūtu pie dabas nevis pavadot brīvo laiku internetā vai neko nedarot.

 

Mērķauditorija: Jelgavas jaunieši.

 

Projektā pieteiktais finansējum: 

320 eiro.

 

Dalībnieku skaits:  20 jaunieši.

 

Pasākums noritējis 2 daļās:

teorētiskā daļa un praktiskā daļa.

 

Pieaicināts speciālists no Latvijas Lauku konsultāciju centra – Kristaps Gramanis.

 

Realizēšanas datums: 10.08.2020.

Mehndi
mākslas veida
meistarklase

Arvien populārāki ikdienā kļūst hennas zīmējumi. Arī Jelgavas jaunieši ir ieinteresēti apgūt zīmēšanu ar hennu, taču Jelgavā šāda vieta, kur ikdienā to apgūt nav. Tādēļ vēlamies sarīkot meistarklasi tieši jauniešiem, kurā varētu apgūt gan hennas zīmēšanas prasmes, izzināt Mehndi mākslas vēsturi un iespējamos tās pielietojumus ikdienā, radot skaistas lietas sev un saviem draugiem, radiem.

Pagājušo gadu arī startējām ar šo projektu un tas netika apstiprināts. Hennas zīmējumi vēl joprojām ir modē, tādēļ nolēmām startēt arī šogad un pierādīt, ka jauniešiem tas ir interesants brivā laika pavadīšanas veids.

Mērķis: Projekta mērķis ir apgūt Mehndi jeb Hennas mākslas veidu. Šis mākslas veids ir lielisks brīvā laika pavadīšanas veids vienatnē vai ar draugiem.

 

Mērķgrupa: Jelgavas jaunieši.

 

Projektā pieteiktais finansējums:

219 eiro.

 

Dalībnieku skaits:  60 jaunieši.

 

Noritējušas 3 meistarklases:  Basta football laikā pie Jelgavas 6.vidusskolas.

 

Pieaicināts speciālists, kurš pārzina hennas mākslu un palīdzējis organizatorēm pasākuma meistarklašu norisē: Egita Matulēna.

 

Realizēšanas datums:

Basta football laikā: 16.07.2020., 30.07.2020.,

22.07.2020. 

Industriālā orientēšanās RAF dzīvojamā masīvā (Pārlielupē)

Lielākā daļa no mums dzīvo RAF dzīvojamā mikro rajonā, bet mācāmies dažādās skolās. Mums RAF nav daudz vietu, kur pavadīt brīvo laiku. Ļoti trūkst kādas kafejnīcas vai vietas, kur pulcēties jauniešiem. Ieraugot skrejlapas un sazinoties ar jaunatnes lietu speciālisti, saņēmām drosmi pieteikties lai sarīkotu pasākumu jauniešiem, kuri dzīvo šajā mirkorajonā. Šeit nav daudz parku un citu apskates objektu, tādēļ vēlamies sarīkot orientēšanās sacensības, kur jāatrod dažādas ēkas un industriālās celtnes.

Mērķis: Pierādīt citiem, ka arī mikrorajonos jauniešiem tiek rīkoti pasākumi. Sarīkot aktivitātes sev un skolas biedriem, lai vasarā būtu interesantāk un lietderīgāk pavadīts brīvais laiks.

 

Mērķauditorija: Pārlielupē dzīvojošie un citi Jelgavas pilsētas jaunieši.

 

Projektā pieteiktais finansējums:

200 eiro.

 

Dalībnieku skaits: 35 jaunieši.

 

Realizēšanas datums: 05.08.2020.

Pašizaugsmes
pēcpusdiena
Esam četri aktīvi jaunieši - draugi, kuri kā brīvprātīgie iesaistījušies dažādu gan Jelgavas pilsētas, gan skolās notiekošo pasākumu un aktivitāšu rīkošanā (Jauniešu forums, Pludmales Festiņš, Labsajūtas festivāls u.c.)Lai arī katrs no mums darbojas nedaudz citā sfērā, respektīvi, kāds studē vēsturi, kāds teoloģiju, cits mūziku, savukārt, vēl kāds ādas apstrādes dizainu, visi, esot iesaistītiem dažādās jauniešu organizācijās, biedrībās un pulciņos, esam vienisprātis par sevis pasniegšanas, prezentēšanas un vispārējo komunikācijas prasmju nozīmību 21.gs.Daļai no mums ir bijusi pieredze citu projektu īstenošanā, kā arī esam pieredzējuši to rakstīšanas procesu, tādējādi šobrīd vēlamies izmēģināt savus spēkus, pašiem radot kaut ko noderīgu ne tikai sev, bet arī citiem Jelgavas jauniešiem.  Mērķis: "Pašizaugsmes pēcpusdienas" mērķis ir sniegt iespēju Jelgavas jauniešiem neformālā gaisotnē ne tikai labāk izprast sevi, savu psiholoģiju un savas stiprās puses, bet arī iemācīties, kā to labāk parādīt potenciālajiem darba devējiem vai prakses vadītājiem.

 

Mērķauditorija: Līdz 16 Jelgavas jauniešiem, kuri aktīvi iesaistās dažādos pasākumos un projektos, un vēlas tālāk pilnveidot savas prezentēšanas prasmes.

 

Projektā pieteiktais finansējums:

310 eiro.

 

Dalībnieku skaits: 17 jaunieši.

 

Piedalījušies dažādi lektori, piesaistīti kultūras un mākslas centra "Nātre" radošo nodarbību vadītāji.

 

Realizēšanas datums: 13.07.2020.

 

Tika rīkots pasākums, kurā noritēja:

1. Psihologa vadīta lekcija un darbnīca par jauniešu vecuma un psiholoģiskajām īpatnībām "Kā mūs uztver pieaugušie?";

2. Komunikācijas eksperta vadīta lekcija "Kas ir komunikācija";

3. Praktiska CV rakstīšana, akcentējot būtiskāko (sevišķi svarīgi vasarā, kad daudzi jaunieši gūst savu pirmo darba pieredzi) "Kā sevi parādīt darba devējam";

4. Grafiskā dizainera, mākslinieka vadīta meistarklase, kurā mācāmies un praktiski veidojam "plakātu" par sevi, parādot savus talantus un pieredzi, kas atspoguļoti arī CV 'Mans portrets";

5. Kopīga diskusija par dienas aktivitātēm, ieguvumiem, grūtībām un priekiem.

Iepazīsti Latviju sportojot_fotoorientēšanās
Aktīvi nodarbojamies ar sportu Regbija klubā Mītava. Vēlamies piesaistīt veselīgam dzīvesveidam pēc iespējas vairāk jauniešu un ģimeņu. Iepriekšējā gadā rīkojām foto orientēšanos Jelgavā, kur varēja piedalīties gan dalībnieki no ārienes (izziņojām pieteikšanas Jelgavas preses izdevumos, gan ģimenes no regbija kluba) šādā veidā popularizējām gan Jelgavas pilsētu, gan veicinājām ģimenes saliedēšanos, gan paplašinājām vēstures zināšanas. Šajā gadā plānojam noorganizēt vismaz vēl vienu foto orientēšanās posmu Jelgavas pilsētā.

Mērķis: veicināt Jelgavas jauniešu, ģimeņu saliedēšanos un aktīva dzīvesveida popularizēšanu.

 

Mērķauditorija: Jelgavas jaunieši kopā ar vecākiem, māmiņas ar mazuļiem ratiņos arī sportiski vecvecāki.

 

Projektā pieteiktais finansējums:

300 eiro.

 

Dalībnieku skaits: 17 komandas, vairāk kā 80 dalībnieki.

 

Realizēšanas datums: 19.07.2020.

Vakara pastaiga 2K20
Aktīvi darbojamies dažādos pasākumos par aktīvu dzīvesveidu un veselīgu laika pavadīšanu,  darbojoties gan kā dalībnieki, gan kā pasākumu organizatori. Vairāku gadu garumā piedaloties dažādos aktīvās atpūtas pasākumos, redzams ka arvien mazāk paliek to jauniešu kas šajos pasākumos piedalās, kas brīvo laiku pavada aktīvi un veselīgi. Līdz ar to uzskatam ka ir regulāri jāsniedz iespēja pilnveidot iespējas pavadīt brīvo laiku, dažādot iespējas atpūsties aktīvi un izmēģināt ko jaunu arī tiem kam nav ilglaicīga pieredze aktīvajā atpūtā. Veiksmīgi realizējot šo projektu, tas varētu kļūt par sākumu labai tradīcijai šādus pasākumus realizēt katru gadu.

Mērķis: Popularizēt aktīvās atpūtas un aktīvā dzīvesveida iespējas, dodot iespēju izmēģināt aktīvās atpūtas brīvā dabā iespējas visiem, kas to vēl nav mēģinājuši,  kā arī tiem, kas labprāt dažādotu savu brīvā laika pavadīšanas iespēju loku.

 

Mērķauditorija: Jelgavas jaunieši no 16 līdz 25 gadiem.

 

Projektā pieteiktais finansējums:

340 eiro.

 

Noritējis divu dienu pārgājiens pa un ap Jelgavu. Piedalījušies 17 dalībnieki.

Piesaistīts alpīnists un sertificēts pārgājienu vadītājs Valdis Dirnēns.

 

Realizēšanas datums: 26.-27.08.2020.

Prieka graudiņi

Esam vairāk kā 12 jaunieši, kuri aktīvi piedalās un dzied bērnu un jauniešu ansamblī "Prieka graudiņi". Ansamblis darbojas Jelgavas Bezvainīgās Jaunavas Marijas Romas katoļu katedrālē. Ansamblī gan dziedam, gan spēlējam dažādus mūzikas instrumentus.

Kopā ar ansambli katru nedēļu dziedam Svētajās misēs, kā arī dodamies ar koncertiem uz pansionātiem, slimnīcu "Gintermuiža" un pie veciem cilvēkiem lai sniegtu viņiem prieku.

Ar projekta palīdzību mēs vēlētos iegādāties stīgu instrumentu mikrofonus lai ir vieglāk spēlēt, un arī sitaminstrumentus – tamburīnu, varbūt kādu šeikerīti, lai piedotu apjomu mūsu koncertiem un aktivitātēm.

Mērķis: Iegādāties stīgu instrumentu mikrofonus, tamburīnu un skaņu pultiņu mazajiem mikrafoniem, lai būtu vieglāk tos pievienot pie mūzikas instrumentiem un vieglāk būtu atskaņot mūziku.

 

Mērķauditorija: Jelgavas skolēni un jaunieši, kuri darbojas Jelgavas Jaun66avas Marijas Romas katoļu katedrālē.

 

Projektā pieteiktais finansējums: 146.50 eiro

 

Iegādāti: Yellow cable instrumentu vads un skaņas noņēmējs čellam

Šie instrumenti jau tiek likti lietā. Ir bijuši koncerti vasarā, tad 10.oktobrī dievkalpojumā spēlēts; bērni spēlē un arī aizdod jauniešiem mēģinājumu procesos.

 

Realizēšanas datums: 31.07.2020.

Bungu rīboņa

Esam jauniešu grupa, kura ikdienā nodarbojas ar visu iespējamo un neiespējamo – spēlējam futbolu, skrienam, mācāmies, spēlējam teātri un pēdējā laikā esam aizrāvušies ar bungu spēlēšanu.

Šobrīd bungu spēli apgūstam Bērnu un jauniešu mūzikas klubā. Šeit ir arī jāmaksā samaksa par nodarbībām. Pēc Ziemassvētkiem aizgājām līdzi draugam pēc māsas uz nodarbību jauniešu centrā un atklājās, ka tur arī var spēlēt bungas un bez maksas. Ja sanāk brīvs brīdis, tad tagad tur arī aizejam uzspēlēt.

Vēlamies sarīkot mazu bungotāju kopā sanākšanu, kur katram būtu jāparāda savas spējas un jāparāda cik talantīgi viņi ir. Esam izdomājuši, ka varētu piesaistīt arī kādu pasniedzēju, kurš ir žūrijā un vēro vai viss ir pareizi, un uzdod arī pats savus uzdevumus.

Mērķis: Popularizēt mūzikas jomu, pašiem sev pierādīt, ka jau daudz protam un izaicināt citus bungotājus uz bungu dueļiem.

 

Mērķauditorija: Jelgavas jaunieši, kuri nodarbojas ar bungu spēli.

 

Projektā pieteiktais finansējums:

100 eiro.

 

Dalībnieku skaits:  10 dalībnieki.

 

Noritējis pasākums, kurā piedalījušies 10 dalībnieki un noslēgumā zināšanas centušies apgūt arī citi jauniešu centra apmeklētāji.

 

Realizēšanas datums:  23.10.2020.

Kā sevi motivēt

Mums visapkārt ir daudz pasākumu un aktivitāšu, kurās visu laiku piedalāmies.

Tā kā esam aktīvi jaunieši, mums patīk darīt visu, bieži vien arī papildus skolai ejam dažādos pulciņos. Kā piemēram, mākslas skola, mūzikas skola, peldēšana u.c.

Arī mājas darbi skolās ir daudz un brīžam liekamies nedaudz apjukuši, jo nezinām kuras būtu tās galvenās lietas, ar kurām sākt un ar kurām beigt. Iesākam ar visu un krītam stresā, jo nezinām kā to visu pabeigt. Tādēļ mēs vēlētos noorganizēt diskusiju pēcpusdienu, kurā piedalītos kāds pieredzējis speciālists un varētu mums pastāstīt kas ir galvenie dienas principi un kā būvēt savu dienu tā, lai vakarā nebūtu pārāk liels sagurums, un stress, ka neko nevaram paspēt.

Mērķis: Uzzināt kā būvēt savu dienu, lai nebūtu stress jauniešos, ka viņi visu nevar paspēt izdarīt.

 

Mērķauditorija: Jelgavas skolēni.

 

Projektā pieteiktais finansējums:

100 eiro.

 

Dalībnieku skaits: 34 jaunieši.

 

Realizēšanas datums: 30.09.2020.

Pieaicināti 4 lektori.

 
Programmētāju
sacensību gars

Esam tāds mazs dīvaiņu bariņš, kuriem interesē datori un brīvajā laikā arī sēžam pie datoriem. Tā kā mūsdienās šī joma ir ļoti populāra un jaunieši ar datoriem ir uz "Tu", nolēmām, ka varētu izveidot programmētāju sacensības starp Jelgavas skolēniem.

Varētu tikt izveidota uzdevumu lapa, visi kuri piesakās tiekas vienā vietā un uzraugu klātbūtnē norit šīs sacensības.

Mērķis: redzēt cik spēcīgi programmēšanā ir citu skolu skolēni. Popularizēt šo jomu, jo šobrīd tā ir viena no pelnošākajām nozarēm pasaulē.

 

Mērķauditorija:  Jelgavas pilsētas jaunieši, kuri aizraujas ar programmēšanu.

 

Projektā pieteiktais finansējums:

100 eiro.

 

Dalībnieku skaits: 16 jaunieši.

 

Realizēšanas datums: 04.06.2020.

 

Foto: Sabiedrības integrācijas pārvaldes arhīvs

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrības integrācijas pārvaldē

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies