Jelgavā apkures tarifs oktobrī zemāks nekā lielākajā daļā Latvijas pilsētu

26.09.2022.

Sākoties jaunajai apkures sezonai un ņemot vērā mainīgās energoresursu cenas, iedzīvotājiem jārēķinās, ka apkures tarifs šosezon var tikt pārskatīts katru mēnesi. Saistībā ar kurināmā izmaksu pieaugumu SIA "Gren Jelgava" Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) izvērtēšanai iesniedza priekšlikumu par siltumenerģijas tarifa izmaiņām Jelgavā oktobrī. 21. septembrī SPRK apstiprināja siltumenerģijas gala tarifu Jelgavā oktobrī un tas būs 94,90 EUR/MWh (bez PVN), kas ir par 10,6 procentiem augstāks nekā septembra tarifs (85,82 EUR/MWh (bez PVN)). Taču, ņemot vērā to, ka no oktobra mājsaimniecībām tiks piemērots valsts atbalsts, tad piemērojamais siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs ar valsts atbalstu jelgavnieku mājsaimniecībām oktobrī būs 81,45 EUR/MWh (bez PVN).

Karš Ukrainā un ģeopolitiskās situācijas maiņa ir aktualizējusi ne vien jautājumu par siltumenerģijas izmaksu samazināšanu, bet arī par enerģētisko drošību un resursu pieejamību, kas mudina meklēt alternatīvus risinājumus Krievijas dabasgāzei. Jelgava salīdzinājumā ar daudzām Latvijas pilsētām ir krietni labākā situācijā. Dārgākā siltumenerģija valstī šobrīd ir Mārupes, Skultes un Tīraines ciemā, kur siltumenerģijas tarifs jau septembrī sasniedzis 320,14 EUR/MWh. Savukārt Liepājā septembrī apkures tarifs vēl ir nemainīgi zems – 54,95 EUR/MWh, savukārt no oktobra, sākoties apkures sezonai, tas strauji pieaugs, ņemot vērā reālo dabasgāzes cenu. Oktobra tarifu uzņēmums saviem klientiem paziņos tikai mēneša sākumā, kad būs zināmas oktobra dabasgāzes cenas. Taču uzņēmuma aprēķins liecina, ka piemērā, kas rēķināts, pamatojoties uz augusta gāzes tirgus cenu 169,75 eiro, pie šādas gāzes cenas tarifs Liepājā jau augustā būtu 141,94 EUR/MWh.

 

Vietējie, atjaunīgie resursi – siltumapgādes drošība

 

Apmēram 90 procenti no Jelgavas centralizētajai siltumapgādei nepieciešamās siltumenerģijas tiek saražota no vietējā, atjaunīgā energoresursa – šķeldas, kas ir galvenais kurināmais, un dabasgāze tiek izmantota vien nelielā apjomā. Gundars Pētersons, "Gren Jelgava" valdes priekšsēdētājs un klientu apkalpošanas vadītājs, stāsta: "Lēmums par enerģētiskās neatkarības stiprināšanu Jelgavā un biomasas koģenerācijas stacijas būvniecību 2013. gadā ir bijis tālredzīgs. Pateicoties tam, jelgavnieki šoziem var justies drošāk, ka siltumu savos mājokļos saņems un tas būs lētāks nekā no dabasgāzes ražotais. Daudzi jelgavnieki, kuri līdz šim apkurei izmantojuši dabasgāzi, pilsētas centralizēto siltumapgādi uzlūko kā labu risinājumu un iespēju samazināt savus rēķinus par apkuri gaidāmajā ziemā. Tādēļ centralizētās siltumapgādes klientu skaits šogad būtiski palielinās."

 

Kopumā pilsētas centralizētajai siltumapgādei šogad papildus tiek pieslēgtas vairāk nekā 40 ēkas – Jelgavas ledus halle, universitātes mācību ēkas un kopmītnes, iestāžu un uzņēmumu biroji, ražošanas telpas, vienģimenes dzīvojamās mājas, kā arī slimnīca "Ģintermuiža" un Jelgavas pilsētas slimnīca. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.312 "Enerģijas lietotāju apgādes un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā un valsts apdraudējuma gadījumā" slimnīcām un svarīgiem valsts infrastruktūras objektiem siltumapgāde ir jānodrošina prioritārā kārtā, un centralizētā siltumapgāde abu slimnīcu siltumapgādes drošību ievērojami paaugstinās. "Pieprasījums ir liels. Daļā objektu būvdarbi, kas saistīti ar jauno klientu pieslēgšanu, ir jau pabeigti un tiek nodrošināta karstā ūdens sagatavošana, vairākos objektos būvdarbi turpinās, citos – norit projektu saskaņošana, bet būvniecība tiks sākta tuvākajā laikā. Būvdarbus paredzēts turpināt, kamēr vien to atļaus laikapstākļi, bet individuālo siltumpunktu uzstādīšanu telpās plānojam āra būvdarbiem nepiemērotā laikā," skaidro G.Pētersons.

 

Kurināmā piegādes līgumi ir noslēgti

 

Kā atzīst uzņēmumā, šovasar līguma sarunas ar piegādātājiem par kurināmā piegādēm nākamajai apkures sezonai ir bijušas ļoti sarežģītas. Līgumi ir noslēgti, un tas nozīmē, ka arī nākamajā apkures sezonā jelgavnieki saņems siltumenerģiju, kas ražota galvenokārt no vietējiem, atjaunīgajiem resursiem, pārsvarā no šķeldas. Nelielā apjomā tiks izmantota arī cita veida biomasa, piemēram, graudu atsijas un cenas ziņā konkurētspējīgāka zemākas kvalitātes šķelda. Tehnoloģiski "Gren" biomasas koģenerācijas stacijā ir iespējams izmantot arī kūdru, tādēļ uzņēmums meklē risinājumu, lai nepieciešamības gadījumā šajā ziemā kūdra būtu pieejama. Dabasgāzi uzņēmums turpinās izmantot siltumapgādes maksimumslodzes nodrošināšanai ziemas aukstākajās dienās. Turpinās arī "Gren" uzsāktais projekts pārejai no dabasgāzes uz granulu izmantošanu divās mazas jaudas lokālajās katlu mājās. Tomēr izaicinājumu netrūkst un sarežģītais laiks ir viesis izmaiņas projekta pabeigšanas termiņos. "Pieprasījums pēc granulu katliem tirgū šobrīd ir liels, un to izgatavošana jāgaida vairākus mēnešus, tādēļ granulu izmantošanu divās lokālajās katlu mājās varētu uzsākt nākamā gada pirmajā ceturksnī. Tāpat ir uzsākts darbs, lai apzinātu iespējas enerģētiskās krīzes situācijā katlu mājās gāzes vietā izmantot dīzeļdegvielu," informē "Gren Jelgava" pārstāve Guntra Matisa.

 

Siltuma tarifs mainīsies līdz ar kurināmā cenu izmaiņām tirgū

 

Kurināmā izmaksas ir būtiska daļa no siltumenerģijas ražošanas izmaksām, kas savukārt veido lielāko daļu no siltumenerģijas gala tarifa klientiem. Kopš 2013. gada, kad siltumenerģijas ražošanā Jelgavā sāka izmantot šķeldu, šķeldas cena bijusi salīdzinoši stabila un kurināmā piegādes varēja plānot visai apkures sezonai par konkrētu cenu. Līdz ar to arī siltumenerģijas tarifu jelgavniekiem uzņēmums varēja nodrošināt nemainīgu visu apkures sezonu un pat ilgāk. Situācija mainījās pagājušajā vasarā, kad pandēmijas iespaidā strauji sāka kāpt energoresursu cenas, ietekmējot arī šķeldas tirgu. Karš Ukrainā situāciju pasliktināja vēl vairāk. Šobrīd daudzi siltumapgādes uzņēmumi un citi ražotāji pāriet no dabasgāzes izmantošanas uz šķeldu, tādēļ pieprasījums pēc šķeldas tirgū palielinās un šķeldas cena turpina būtiski pieaugt. Ja 2021. gada janvārī šķeldas vidējā mēneša cena "Baltpool" biržā bija 10,66 EUR/MWh, tad 2022. gada augustā – 42,93 EUR/MWh.

 

Dramatisku cenu lēcienu piedzīvo dabasgāzes tirgus cena – no 16,08 EUR/MWh 2021. gada janvārī uz 169,75 EUR/MWh šā gada augustā. Lai arī dabasgāze Jelgavas centralizētajā siltumapgādē tiek izmantota nelielā apjomā, tomēr tik būtisks cenu lēciens atstāj ietekmi uz enerģijas ražošanas izmaksām un siltumenerģijas tarifu klientiem.

 

Līgumos par kurināmā piegādēm nākamajai apkures sezonai ir atrunāti nepieciešamie šķeldas un dabasgāzes apjomi centralizētās siltumapgādes nodrošināšanai Jelgavā. Tomēr, ņemot vērā kurināmo resursu cenu mainīgumu un neprognozējamību, noteikt nemainīgu šķeldas un dabasgāzes cenu visai apkures sezonai šobrīd nav iespējams. Kurināmā cenas tiks izvērtētas katru mēnesi un koriģētas atbilstoši katra mēneša aktuālajām tirgus cenām. Šajā apkures sezonā siltumenerģijas tarifs jelgavniekiem varētu mainīties katru mēnesi. "Vēlos uzsvērt, ka pēdējos mēnešos vērojamā šķeldas cenu pieauguma tendence vēl nenozīmē to, ka cenu kāpums turpināsies visu apkures sezonu. Cena var arī stabilizēties vai pat samazināties. Tad attiecīgi stabilizēsies vai samazināsies arī siltuma tarifs. Labā ziņa ir tā, ka siltums jelgavniekiem ir un būs lētāks nekā no dabasgāzes ražotais," skaidro G.Pētersons.

 

Septembrī siltumenerģijas tarifs jelgavniekiem ir 85,82 EUR/MWh (bez PVN), bet oktobrī tas pieaugs par 10 procentiem. Tā kā augustā kurināmā resursu cenu kāpums turpinājās, SIA "Gren Jelgava" iesniedza SPRK izvērtēšanai priekšlikumu par siltumenerģijas tarifa izmaiņām. Siltumenerģijas gala tarifs Jelgavā no 1. oktobra ir 94,90 EUR/MWh (bez PVN), bet, tā kā no 1. oktobra mājsaimniecībām tiks piemērots valsts atbalsts, tad piemērojamais siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs ar valsts atbalstu jelgavnieku mājsaimniecībām oktobrī būs 81,45 EUR/MWh (bez PVN).

 

Valsts atbalsts iedzīvotājiem energoresursu cenu pieauguma kompensācijai 

 

Lai palīdzētu iedzīvotājiem energoresursu sadārdzināšanās laikā, valdība ir apstiprinājusi atbalsta pasākumus energoresursu cenu daļējai kompensēšanai. Mājsaimniecībām, kurām apkuri nodrošina centralizētā siltumapgāde, kompensēs 50 procentus no cenas, kas pārsniedz 68 EUR/MWh. Atbalstu jeb maksas samazinājumu mājsaimniecībām "Gren Jelgava" piemēros automātiski ikmēneša rēķinos par periodu no 2022. gada

 

1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim. "Tā kā valsts atbalsts mājsaimniecībām paredzēts no 1. oktobra, tad maksas samazinājums tiks piemērots automātiski rēķinos par oktobrī patērēto siltumenerģiju, kuru klienti saņems novembra sākumā. Ņemot vērā, ka siltuma cena var mainīties katru mēnesi, turpmāk klientus regulāri informēsim par katra mēneša aktuālo siltumenerģijas tarifu. Ja ir kādi jautājumi vai rodas grūtības norēķināties par patērēto siltumu, aicinu sazināties ar "Gren Jelgava" Klientu apkalpošanas centra speciālistiem, lai savlaicīgi kopīgiem spēkiem meklētu risinājumu katrai konkrētai situācijai," aicina G.Pētersons.

 

 

Foto: Jelgava.lv

 

Informācija sagatavota

Sabiedrisko attiecību pārvaldē

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies