Jelgavas dome apstiprina jaunus saistošos noteikumus sociālo pabalstu saņemšanai

23.09.2021. Sociālo lietu pārvalde

Jelgavas dome apstiprināja trīs jaunus saistošos noteikumus, kas turpmāk noteiks sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Jelgavā. Būtiskākais – arī turpmāk Jelgavas daudzbērnu ģimenes saņems pašvaldības atbalstu bez ienākumu izvērtēšanas. Savukārt atsevišķi sociālie pabalsti citām iedzīvotāju grupām ir palielināti.

Jelgavas pašvaldība jau informēja, ka veikti grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kas paredz nošķirt pašvaldības sociālos pabalstus, ko piešķir, izvērtējot iedzīvotāju ienākumus, no pašvaldības brīvprātīgajām iniciatīvām, un tas pašvaldībām jāīsteno līdz šā gada 1. oktobrim. Tāpēc Jelgavas pašvaldība izstrādāja atsevišķus jaunus saistošos noteikumus "Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis un sociālās palīdzības pabalsti Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā" un "Brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā".

 

pabalsts_tab_01.jpg

 

Jaunie saistošie noteikumi paredz, ka Jelgavā būs kopumā 14 brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti un trīs no tiem, tāpat kā līdz šim, bez ienākumu izvērtēšanas būs pieejami daudzbērnu ģimenēm:

  •  pabalsts ēdināšanas pakalpojuma apmaksai pirmsskolas izglītības iestādē – līdz 50 eiro mēnesī;
  •  pabalsts ēdināšanas pakalpojuma apmaksai vispārējās izglītības iestādē – no 2021. gada 1. septembra 1,62 eiro dienā;
  •  pabalsts profesionālās ievirzes izglītības programmas dalības maksas segšanai – līdz 15 eiro mēnesī.

Savukārt citām iedzīvotāju grupām, salīdzinot ar spēkā esošajos noteikumos noteikto, tiek palielināts pabalsts ēdināšanas pakalpojuma apmaksas segšanai 5.–6. klases izglītojamajam no 0,28 eiro dienā līdz 0,32 eiro dienā; vienreizējais pabalsts personai, atbrīvojoties no brīvības atņemšanas iestādes, palielināts par 7 eiro jeb no 43 līdz 50 eiro; apbedīšanas pabalsta maksimālais apmērs palielināts par 129 eiro – no 271 līdz 400 eiro. Apbedīšanas pabalsta apmēra palielināšana saistīta ar apbedīšanas pakalpojuma cenu paaugstināšanu pēdējo desmit gadu laikā.

 

pabalsts_tab_03.jpg

 

Saistošie noteikumi "Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis un sociālās palīdzības pabalsti Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā" nosaka maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni, labvēlīgākus nosacījumus mājokļa pabalsta aprēķināšanai un papildu sociālās palīdzības pabalstu veidus, kā arī tiek palielināts pabalsts krīzes situācijā. Tāpat šodien pieņemti saistošie noteikumi "Sociālās garantijas un brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā".

 

pabalsts_tab_02.jpg

 

 pabalsts_tab_04.jpg

 

 

Foto: Jelgava.lv

 

Informācija sagatavota

Sabiedrisko attiecību pārvaldē

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies