Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem, kuriem šomēnes beidzas statuss, tas tiks pagarināts automātiski

20.10.2021. Sociālo lietu pārvalde

Ārkārtējās situācijas laikā Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē pieņemšana pie sociālajiem darbiniekiem un citiem pārvaldes speciālistiem iespēju robežās notiek attālināti, sazinoties pa tālruni vai e-pastu. Iedzīvotājiem, apmeklējot iestādi klātienē, jāievēro valstī noteiktās epidemioloģiskās prasības, tostarp jālieto sejas maska un jāietur distance. Tiem iedzīvotājiem, kuriem trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa periods beidzas oktobrī vai vēlāk, piešķirtais statuss automātiski bez klienta klātbūtnes un iesnieguma tiek pagarināts līdz 28. februārim.

Nepieciešamības gadījumā ar Jelgavas Sociālo lietu pārvaldi var sazināties pa tālruni 63048914, 63007224 vai e-pastu soc@soc.jelgava.lv. Pārvalde informē, ka klientu apkalpošana klātienē notiek epidemioloģiski nedrošā vidē.

Sociālo lietu pārvaldē norāda, ka uz valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laiku klientiem, kuriem trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa periods beidzas oktobrī vai vēlāk, piešķirtais statuss automātiski tiek pagarināts bez klienta klātbūtnes un iesnieguma. Līdz ar to arī izsniegtā izziņa, kas apliecina trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu, nav jāatjauno, un tā būs derīga līdz 28. februārim. Arī iepriekš piešķirtie pabalsti personām ar trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu no jauna nav jāpieprasa.

 

Taču personām, kurām trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss ir beidzies 31. septembrī, iesniegums par maznodrošinātā vai trūcīgā statusa atjaunošanu Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē ir jāiesniedz no jauna. To var izdarīt vairākos veidos: klienta oriģināli parakstītu iesniegumu ievietojot Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9 pastkastītē pie Informācijas kabineta (115. kabinets); nosūtot pārvaldei pa e-pastu soc@soc.jelgava.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu; iesniedzot caur portāla Latvija.lv e-pakalpojumu «Iesniegums iestādei»; klienta oriģināli parakstītu iesniegumu nosūtot Jelgavas Sociālo lietu pārvaldei pa pastu: Jelgavas Sociālo lietu pārvalde, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, LV-3001.

 

Iesniedzot iesniegumu par trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa atjaunošanu, nepieciešami šādi ienākumus apliecinoši dokumenti:

 

• izziņa no darbavietas par darba algu pēdējos trīs mēnešos;

• pasta vai visu bankas kontu pilnu izdruka (par ienākumiem un izdevumiem) par pēdējiem trim mēnešiem;

• citi apliecinoši dokumenti un izziņas, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

 

Mājokļa pabalsts

 

Lai saņemtu pabalstu, jāvēršas Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē ar iesniegumu un visiem attiecīgajiem dokumentiem, tos ievietojot Sociālo lietu pārvaldes Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9 pastkastītē pie Informācijas kabineta (115. kabinets).

 

Līdz ar iesniegumu jāiesniedz dokumenti par ienākumiem un ar mājokļa lietošanu saistīto maksājumu rēķini par: dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības); pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, elektroenerģija, ūdens, dabasgāze, kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana); pakalpojumiem, kas saistīti ar telekomunikāciju un internetu.

 

Pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai

 

Lai saņemtu pabalstu, jāvēršas Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē ar iesniegumu iztikas līdzekļu deklarācijai, oriģināli parakstītu iesniegumu un visus attiecīgos dokumentus ievietojot Sociālo lietu pārvaldes Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9 pastkastītē pie Informācijas kabineta (115. kabinets), vai jānosūta Jelgavas Sociālo lietu pārvaldei pa pastu: Jelgavas Sociālo lietu pārvalde, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgavā, LV-3001.

 

Krīzes pabalsts

 

Lai saņemtu pabalstu, jāvēršas Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē ar iesniegumu un visiem attiecīgajiem dokumentiem, kas apliecina krīzes situācijas faktu, tos ievietojot Sociālo lietu pārvaldes Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9 pastkastītē pie Informācijas kabineta (115. kabinets).

 

 

Foto: Jelgava.lv

 

Informācija: Sociālo lietu pārvalde

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies