Pašvaldība cilvēkiem ar invaliditāti nodrošinās 10 mājokļu pielāgošanu

10.05.2023. Sociālo lietu pārvalde

Jelgavas pašvaldība iesaistās projektā, kura mērķis ir nodrošināt mājokļa pielāgošanu personām ar invaliditāti un pārvietošanās traucējumiem, lai uzlabotu viņu dzīves kvalitāti, piekļuvi nodarbinātībai un pakalpojumiem. Plānots, ka Jelgavā pielāgot mājokli varēs desmit personām. Šobrīd Jelgavas Sociālo lietu pārvalde apzina jelgavniekus, kuriem šāds atbalsts būtu nepieciešams.

Kā skaidro Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes projektu vadītāja Dace Šmita-Stone, vēl tiek gaidīts, līdz Ministru kabinets (MK) apstiprinās attiecīgos noteikumus, un tad pārvalde varēs sākt iesniegumu un nepieciešamo dokumentu pieņemšanu. Lai pēc noteikumu apstiprināšanas nekavējoties varētu sākt realizēt projektu, personas, kurām ir aktuāla mājokļa pielāgošana, aicinātas izvērtēt atbilstību atbalsta pasākuma nosacījumiem un laicīgi sagatavot nepieciešamo dokumentāciju.

 

Paredzēts, ka pasākuma mērķa grupas būs:

  • pilngadīgas personas līdz 63 gadu vecumam ar I vai II invaliditātes grupu un ar gaitas un pārvietošanās traucējumiem, kuras atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem: strādā, tajā skaitā ir pašnodarbināta persona; mācās; nodarbojas ar paraolimpisko sportu un piedalās nacionāla vai starptautiska mēroga sacensībās; ir bezdarbnieks, kas piedalās aktīvās nodarbinātības pasākumos; apmeklē dienas aprūpes centru, specializētās darbnīcas vai saņem "atelpas brīža" pakalpojumu;
  • bērni ar invaliditāti no 15 līdz 17 gadu vecumam ar gaitas un pārvietošanās traucējumiem.

Abām mērķa grupām ir jābūt pamatdiagnozei, kas atbilst noteiktam SSK kodam (tie būs noteikti attiecīgajos MK noteikumos), jābūt ar izteiktiem kustību traucējumiem un ikdienā jālieto kāds no tehniskajiem palīglīdzekļiem, kas minēti 21.12.2021. MK noteikumu Nr.878 "Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi" 2. pielikuma 7. sadaļā.

 

Pasākumā atbalstāmās darbības ietvers mājokļu (gan daudzdzīvokļu māju, gan privātmāju) ārējās un iekšējās vides pielāgošanu (tostarp koplietošanas telpu pielāgošanu), vides pieejamības tehnoloģiju, iekārtu, aprīkojuma un cita materiāltehniskā nodrošinājuma iegādi, piegādi un montāžu. Jāpiebilst, ka nepieciešamā pielāgojuma veids un apjoms katram mājoklim tiks noteikts individuāli.

 

Plānots, ka Jelgavā mājokļa vides pieejamību uzlabos 10 cilvēkiem ar invaliditāti. Mērķa grupas atlasi veiks Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes speciālisti – pieņems mērķa grupas personas, tā likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja iesniegumu un tam pievienotos nepieciešamos dokumentus, pārbaudīs personas un mājokļa atbilstību dalībai pasākumā, pieaicinot ergoterapeitu un būvspeciālistu, apsekos mājokli, pieņems lēmumu par mērķa grupas personas iekļaušanu vai neiekļaušanu pasākumā. Ja mērķa grupas personu skaits pārsniegs pašvaldības kvotu, tiks veidota komisija, kas izvērtēs, kuru personu iekļaut pasākumā.

 

Iesniedzamie dokumenti:

  • mērķa grupas personas vai tās likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja iesniegums;
  • izraksts no mērķa grupas personas ambulatorās slimnieka medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) vai ārstējošā ārsta atzinums, kurā norādīta pamat­diagnoze (SSK kods);
  • mērķa grupas personas mājokļa plāns;
  • mājokļa īpašnieka rakstiska piekrišana mājokļa pielāgošanai, ja mērķa grupas persona dzīvo pirmās vai otrās pakāpes radiniekam piederošā mājoklī;
  • ja mērķa grupas persona īrē mājokli no privātpersonas – mājokļa īpašnieka (fiziska vai juridiska persona) rakstiska piekrišana mājokļa pielāgošanai, īres līgums (termiņš – ne īsāks kā pieci gadi no iesnieguma iesniegšanas dienas).

Jāpiebilst, ka pēc attiecīgo noteikumu apstiprināšanas MK minētajos nosacījumos vēl iespējami precizējumi, tāpēc šobrīd personas, kurām ir aktuāla mājokļa pielāgošana, aicinātas darīt to zināmu Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes speciālistiem pa tālruni 63048917, 25426732 vai e-pastu irina.bancuka@soc.jelgava.lv.

 

ES Atveseļošanās fonda pasākuma "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai" otrās kārtas "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai" īstenošanu Jelgavā realizēs pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas departaments sadarbībā ar Jelgavas Sociālo lietu pārvaldi.

 

 

Foto: Jelgava.lv

 

Informācija sagatavota

Sabiedrisko attiecību departamentā

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies