Pilsētas bibliotēka aicina uz konferenci “Bibliotēkas no paaudzes paaudzē”

19.08.2019. Jelgavas pilsētas bibliotēka

Jelgavas pilsētas bibliotēka sadarbībā ar Liepājas Centrālo zinātnisko bibliotēku un Šauļu pilsētas pašvaldības publisko bibliotēku (Lietuvā) aicina uz konferenci “Bibliotēkas no paaudzes paaudzē” (“Libraries from generation to generation”) 29. augustā pulksten 10 Jelgavas pilsētas bibliotēkas Krišjāņa Barona zālē.

Konference tiek organizēta, noslēdzot Eiropas Savienības atbalstīta Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Inovatīvu risinājumu attīstība bibliotēkās dažādu paaudžu apmeklētājiem pierobežas reģionā” (Projekta identifikācijas Nr LLI-110) īstenošanu.

 

Tā rezultātā Jelgavas pilsētas bibliotēka un Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka ir modernizējušas bibliotēkas pakalpojumus, ieviešot jaunus pašapkalpošanās risinājumus – RFID drošības vārtus, pašapkalpošanās iekārtas, lai optimizētu bibliotēkas darbu. Savukārt Šauļu pilsētas pašvaldības publiskā bibliotēka izveidojusi valodu pašmācības klasi un ģimenes aktivitāšu telpu, kurā ģimenēm ar bērniem un citiem interesentiem ir iespēja aizraujoši un saturīgi pavadīt brīvo laiku.

 

Projekta pievienotā vērtība ir bijusi iespēja mācīties, izzināt visu jauno kopā ar kolēģiem no Šauļu un Liepājas bibliotēkām, stiprināt pārrobežu sadarbību starp bibliotēkām un to apmeklētājiem.

 

Konferences mērķis ir atskatīties un iepazīstināt bibliotēkas nozares speciālistus un citus interesentus ar projekta ietvaros paveiktajām aktivitātēm no 2017. gada pavasara līdz 2019. gada vasarai, bet galvenais uzsvars būs projekta rezultātu apkopošanai un ieguvumu izvērtēšanai. Noslēguma sarīkojumā tiks diskutēts arī par citiem tradicionāliem un inovatīviem publisko bibliotēku pakalpojumiem, kur lektori no Bauskas Centrālās bibliotēkas, Šauļu pilsētas pašvaldības publiskās bibliotēkas un Ventspils Digitālā centra dalīsies savos pieredzes stāstos.

 

Konferences programma

 

Pieteikties konferencei iespējams, aizpildot reģistrācijas anketu. Pieteikumi tiek pieņemti līdz 27. augustam. Dalībniekiem tiks izsniegts apliecinājums.

 

Konferences publicitātes vajadzībām tās laikā var tikt filmēts un fotografēts.

 

Konference tiek organizēta Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam projekta LLI-110 “Inovatīvu risinājumu attīstība bibliotēkās dažādu paaudžu apmeklētājiem pierobežas reģionā” ietvaros. Projekta kopējais finansējums ir 585 262,94EUR, t.sk. 497 473,48 EUR ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums. Projekta īstenošanas laiks: 2017. gada 1. maijs – 2019. gada 31. augusts.

 

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Jelgavas pilsētas bibliotēka, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

Foto: Jelgavas pilsētas bibliotēka

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies