Aicina lauku NVO pieteikties dotācijām

14.09.2006.
Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts izsludina projektu konkursu reģionu nevalstiskajām organizācijām „Lauku nevalstisko organizāciju atbalsta programma”. Lauku NVO atbalsta programmas mērķis ir atbalstīt reģionu NVO projektus, kas veicina pilsoniskās sabiedrības attīstību visās tās izpausmēs. Pieteikumu un nepieciešamo dokumentu iesniegšanas termiņš ir 2006. gada 29.oktobris.

Iesniegtajam projektam jāatbilst vismaz trim no konkursā izvirzītajiem tematiskajiem virzieniem – iedzīvotāju un NVO līdzdalība publiskajā telpā, kas īpaši veicina sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju līdzdalību pilsoniskajā sabiedrībā; informācijas apmaiņa, kas nodrošina informācijas pieejamību par sabiedrībai un NVO aktuāliem jautājumiem un līdzdalības iespējām; dialogs un daudzpusīga sadarbība; iedzīvotāju iniciatīvu atbalsts, kas paplašina iedzīvotāju grupu iespējas piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā, brīvprātīgajā darbībā un veicina iniciatīvu grupu, NVO izveidošanos; apmācības un motivācija, kā arī NVO attīstības stiprināšana.

Konkursam var pieteikties tās NVO (biedrība vai nodibinājums), kas reģistrētas Biedrību un nodibinājuma reģistrā, veic darbību vai ir reģistrētas ārpus Rīgas, kā arī projekta mērķa grupas atrodas ārpus Rīgas pilsētas. Projektu pieteikumi tiks vērtēti divās kārtās pēc trim galvenajiem kritērijiem – projekta nozīmīgums, metodoloģija, laika un aktivitāšu plāns, kā arī budžets un pieredze. Pieejamais finansējums no Sekretariāta vienam projektam – 500 LVL – 2000 LVL. Pašreiz kopējais konkursa budžets ir 28 000 LVL, taču šī gada budžeta grozījumos Sekretariāts ir pieprasījis papildus finansējumu.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties un to saņemt Sekretariātā – katru darbdienu no plkst. 8.30 līdz 17.00 Rīgā, Elizabetes ielā 20, kā arī Sekretariāta mājas lapā www.integracija.gov.lv sadaļā Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana.

Uzziņai:
Projektu konkurss „Lauku nevalstisko organizāciju atbalsta programma” tiek īstenots valsts programmas „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana. 2005.-2009.gads” ietvaros un tās mērķis ir panākt tādu pilsoniskās sabiedrības attīstību, kurā iedzīvotājiem nav šķēršļu sadarboties savu un sabiedrības jautājumu risināšanā.


Gunta Kāle
Sekretariāta preses sekretāre
Tālr.: 7365334
Mob. tālr.: 6116650
e-pasts:
www.integracija.gov.lv

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies