Aizvadītas VUGD praktiskās mācības "Gren" biomasas koģenerācijas stacijā

26.08.2021. Pašvaldības operatīvās informācijas centrs

Šodien, 26. augustā, "Gren" biomasas koģenerācijas stacijā Rūpniecības ielā 73A notika Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) ugunsdzēsības praktiskās mācības, kurās piedalījās Jelgavas, Olaines, Dobeles un Kalnciema ugunsdzēsēji glābēji. Praktisko mācību mērķis bija pārbaudīt ugunsdzēsēju glābēju iemaņas, kā arī praktizēties ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu vadīšanā sarežģītos objektos.

"Ugunsdzēsības praktiskās mācības "Gren" biomasas koģenerācijas stacijā bija ļoti vērtīgas gan ugunsdzēsējiem glābējiem, gan arī pašam uzņēmumam un tajā strādājošajiem. Teorētiskas zināšanas par to, kā rīkoties, izceļoties ugunsgrēkam vai notiekot negadījumam, ir viens, bet praktiskā pieredze ļauj teoriju pārvērst reāli strādājošā rīcības algoritmā. Tieši praktiski izspēlējot un rīkojoties, iespējams identificēt, kas varbūt "uz papīra" nav tik veiksmīgi paredzēts vai arī otrādi, kas darbojas arī reālajā dzīvē. Šādas mācības ir arī iespēja ugunsdzēsējiem glābējiem iepazīt dažādus uzņēmumus, to darbības specifiku un tajā strādājošos. Biomasas koģenerācijas stacija ir stratēģiski nozīmīgs un sarežģīts objekts, tāpēc mācības bija noderīga pieredze, kas ļāva ugunsdzēsējiem glābējiem attīstīt savas iemaņas, strādājot ēkā ar sarežģītu plānojumu un ķīmisko vielu noplūdes gadījumā, kas nav mūsu ikdiena," atzīst VUGD Jelgavas daļas komandieris Aleksandrs Koržeņevskis.

 

Mācību scenārijs paredzēja, ka ražošanas procesa laikā koģenerācijas stacijā notiek tehnoloģiska avārija, kuras rezultātā noplūst ķīmiska viela. Koģenerācijas stacijas darbiniekiem bija jārīkojas saskaņā ar noteikto plānu – jāevakuējas un par notikušo jāziņo, zvanot uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukuma tālruņa numuru 112. Savukārt, ugunsdzēsējiem glābējiem bija jāveic iespējamo cietušo meklēšana un glābšana, kā arī ķīmiskās vielas noplūdes un tās nokļūšanas apkārtējā vidē novēršana.

 

Biomasas koģenerācijas stacijas vadītājs un SIA "Gren Latvija" valdes loceklis Ingus Kaprāns ir gandarīts par mācību norisi: "Praktiskās mācības ir ļoti vērtīga pieredze un lieliska iespēja pārliecināties, kā uzņēmumā izstrādātās un ieviestās ugunsdzēsības instrukcijas un procedūras darbojas reālā dzīvē, kā arī ļauj noskaidrot, vai tās ir nepieciešams pilnveidot vai uzlabot. Praktiskās mācības sekmē arī sadarbību ar VUGD glābējiem un ļauj viņiem labāk iepazīt mūsu koģenerācijas stacijas ēku un iekārtu izvietojumu, kas var būt noderīgi reālā ugunsgrēka gadījumā. Mācību laikā būtiskas nepilnības mūsu darbinieku rīcībā nekonstatējām – kolēģi rīkojās profesionāli un atbilstoši instrukcijām.

 

"Gren" biomasas koģenerācijas stacija Jelgavā ir lielākā biomasas koģenerācijas stacija Latvijā, kurā enerģijas ražošanai tiek izmantoti vietējie, atjaunojamie resursi. Tā nodrošina centralizēto siltumapgādi Jelgavā ap 16 000 mājsaimniecībām jeb 420 dzīvojamām ēkām, tostarp arī individuālajām dzīvojamām mājām, un 173 juridiskajiem klientiem – iestādēm, sabiedriskajām ēkām, bērnudārziem, skolām un uzņēmumiem.

 

 

Foto: Jelgava.lv

 

Informācija sagatavota

Sabiedrisko attiecību pārvaldē

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies