Iespējas darba devējiem

21.07.2005.

Pieteikuma termiņš līdz 2005.gada 25.jūlijam, pieteikuma veidlapas var saņemt Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiālē Jelgavā , Skolotāju ielā 3, 2.un 8.kab. vai internetā : www.nva.lv  >pakalpojumi >mērķgrupu bezdarbnieku subsidētā nodarbinātība >pieteikums pasākuma īstenošanai mērķgrupās (http://www.nva.lv/index.php?id=202).

NVA Jelgavas filiāle darba devējiem piedāvā iesaistīties šādos pasākumos:

1. nodarbināt invalīdus - bezdarbniekus pasākuma „Invalīdu – bezdarbnieku subsidētās nodarbinātības organizēšana” ietvaros:
Subsidēto darba vietu organizēšana invalīdiem-bezdarbniekiem atbilstoši subsidētās nodarbinātības kārtībai, rīkojums Nr. 28 no 16.02.2005.

Organizējot pasākumu NVA piešķir šādas dotācijas:
· dotācija darba vietas iekārtošanai līdz Ls 200;
· dotācija darba vietas pielāgošanai vai darba vietas pieejamības nodrošināšanai līdz Ls 500;
· ikmēneša dotācija invalīdu – bezdarbnieku darba samaksai, minimālās mēnešalgas apmērā;
· ikmēneša dotācija piemaksai darba devējam par darba vadīšanas nodrošināšanu 40 Ls apmērā.

2. nodarbināt mērķgrupu bezdarbniekus pasākuma „Mērķgrupu bezdarbnieku subsidētās nodarbinātības organizēšana” ietvaros:

2.1. jauniešiem-bezdarbniekiem vecumā no 18 līdz 25gadiem;
2.2. pirmspensijas vecuma bezdarbniekiem, kuriem līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamā vecuma sasniegšanai atlikuši mazāk kā pieci gadi;
2.3. personām divu mēnešu laikā pēc bērna kopšanas atvaļinājuma {bērna kopšanas perioda} beigām;
2.4.personām pēc soda izciešanas brīvības atņemšanas iestādēs;
2.5. ilgstošajiem bezdarbniekiem {bez darba ilgāk kā gadu};

3. Nodarbināt bezdarbniekus pasākumā „Algotie pagaidu darbi”.
Šī pasākuma ietvaros darba devējam ir iespējams nodarbināt bezdarbniekus dažādos palīgdarbos, kuru veikšanai nav nepieciešama profesionāla izglītība.

Darba samaksu minimālās algas apmērā bezdarbniekiem finansē no valsts budžeta.

Par visiem NVA pasākumos iesaistītajiem bezdarbniekiem darba devējs veic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 24,09 % apmērā.

Detalizētāku informāciju var iegūt pa tālruņiem:

3083311 - Marina Krūkle NVA Jelgavas filiāles nodarbinātības aģente 8.kab.;
3021969 - Dzintra Ozola NVA Jelgavas filiāles nodarbinātibas organizatore 2.kab.;

Aicinām uz sadarbību un ceram uz savstarpēju sapratni.

Informāciju sagatavoja NVA Jelgavas filiālē

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies