Jelgavas pašvaldības izpilddirektors prezentē pilsētas drošības projektu

04.04.2006.

Projekta „Pārrobežu sadarbības iniciatīva krīzes vadības sistēmas Latvijas un Lietuvas kaimiņu reģionos” vispārīgais mērķis paredz sabiedrībai drošas vides veidošanu Jelgavas un Šauļu pilsētās, kā arī pārrobežu sadarbības attīstīšanu, bet specifiskais mērķis paredz īstenot krīzes vadības pilotprojektu Zemgales un Šauļu reģionos pārrobežu sadarbības krīzes vadības sistēmas izveidei. Šī mērķa sasniegšanai tiks izveidota Zemgales un Šauļu reģiona visaptveroša krīzes vadības sistēma, lai veidotu drošu vidi sabiedrībai, nodrošinātu vides aizsargāšanu ārkārtas situāciju gadījumos, kā arī veidotu ārkārtas situāciju un to seku prognozēšanas un profilakses sistēmu.

Ir sagaidāms, ka projekta rezultātā būtiski uzlabosies gan Jelgavas pilsētas un Šauļu pilsētas pašvaldību sadarbība ar attiecīgo valstu ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, katastrofu medicīnas centru un citām ārkārtas situāciju seku novēršanā iesaistītajām institūcijām, gan arī ar visu minēto Latvijas un Lietuvas institūciju pārrobežu sadarbība ārkārtas situāciju seku novēršanā pierobežas zonā. Projekta ieviešanas rezultātā visām ārkārtas situāciju seku novēršanā iesaistītajām institūcijām tiks izstrādāta Krīzes vadības sistēmas stratēģija, izstrādāta un ieviesta Krīzes vadības informācijas sistēma, attīstīta riska vadības infrastruktūra un apmācīti riska vadībā iesaistītais personāls. Tāpat projekta rezultāti ir saistīti būtisku iedzīvotāju drošības un vides drošības līmeņa paaugstināšanos, kas veicinās Šauļu un Zemgales reģionu straujāku sociāli ekonomisko attīstību.

Kā uzsver G. Kurlovičs, izveidotā Krīzes vadības informācijas sistēma veidos pamatu Krīzes vadības sistēmas ieviešanai un dos iespēju vispusīgi izmantot pašvaldību, Latvijas un Lietuvas valsts institūciju uzturētās datu bāzes ārkārtas situāciju seku prognozēšanai un profilaksei, kā arī to novēršanai.

Projekta ieviešanas laiks ir 21 mēnesis no 2006. gada martam līdz 2007. gada novembrim. Tam paredzētais finansējums ir 1310849,92 eiro. No kopējā finansējuma 983137,46 eiro ir Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums, 81243,83 eiro ir Nacionālais līdzfinansējums, bet iesaistīto partneru līdzfinansējums ir 246468,65 eiro.

Projekta vadošais partneris ir Jelgavas pašvaldība.

Informāciju sagatavoja Jelgavas pašvaldības
preses sekretārs Jānis Zemene

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies