Jelgavas pašvaldības pabalsti par apkuri vēl joprojām pieprasīti

19.10.2006.
Sākoties apkures sezonai, aktuāls ir kļuvis jautājums par trūcīgāko Jelgavas iedzīvotāju iespējām apmaksāt siltumenerģijas pakalpojumus. Šogad no Jelgavas pašvaldības budžeta sociālajai nodrošināšanai paredzēts izlietot 1 773634 latus. Šī finansējuma ietvaros tiek piešķirti pabalsti sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju grupām. Pašvaldība pavisam piešķir 14 sociālo pabalstu veidus, no tiem divi ir paredzēti siltumenerģijas izdevumu segšanai.

Piešķirto pabalstu skaitam ik gadus ir tendence samazināties, īpaši maznodrošinātajām (darbaspējas vecumā) ģimenēm. Galvenais iemesls ir kopējā dzīveslīmeņa uzlabošanās, bezdarba samazināšanās, kas šobrīd Jelgavā svārstās četru līdz piecu procentu robežās. Kā informē Jelgavas pašvaldības Sociālo lietu pārvaldes galvenā speciāliste informācijas un uzskaites jautājumos Mārīte Liepiņa, šogad pabalsti individuālās apkures nodrošināšanai piešķirti 758 ģimenēm par 48 890 latiem. Savukārt, dzīvokļu pabalsti, kas paredzēti arī siltumenerģijas apmaksai, piešķirti 1674 ģimenēm par 141 360 latiem.

Jelgavas pašvaldības saistošajos noteikumos par sociālajiem pabalstiem ir atsevišķi nodalīti pabalsti centralizētās siltumapgādes sistēmai pieslēgto māju ģimenēm (Dzīvokļa pabalsts) un ģimenēm, kuru mājā izmanto individuālo apkuri (Pabalsts individuālās apkures nodrošināšanai). Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts dzīvojamās telpas īres maksas (apsaimniekošanas maksas) izdevumu segšanai, tomēr tā lielākā daļa – 80 % tiek izmantota siltumenerģijas pakalpojumu apmaksai.

Dzīvokļa pabalstu un pabalstu individuālās apkures nodrošināšanai pašvaldības saistošo noteikumu “Sociālo pabalstu piešķiršanas noteikumi” noteiktajā kārtībā var saņemt pensionāri, pirmās un otrās grupas invalīdi un politiski represētie pensionāri, kas atbilst noteikumos minētajam gadu skaitam un ienākumu līmenim. Tāpat šie pabalsti ir paredzēti trūcīgajām ģimenēm. Minētās iedzīvotāju grupas maksas atvieglojumus var saņemt pie nosacījuma, ja tie deklarēti Jelgavas pašvaldībā. Dzīvokļu pabalsts tiek pārskaitīts attiecīgo pakalpojumu sniedzējiem.

Iesniegumus par sociālo pabalstu piešķiršanu pašvaldībā var iesniegt visa gada garumā Jelgavas sociālo lietu pārvaldē Pulkv. O.Kalpaka ielā 9. Pabalstu nepieciešamības izvērtēšanu un piešķiršanu veic Jelgavas pašvaldības Pabalstu piešķiršanas komisija.

Lai gan pašvaldība ir pretimnākoša piešķirot pabalstus siltumapgādes pakalpojumu apmaksai, joprojām ir ievērojams iedzīvotāju parāds par izlietoto siltumenerģiju. Kā informē SIA „Jelgavas Koģenerācija” valdes loceklis Edgars Līcis, uz 1. oktobri iedzīvotāju parāds bez soda procentiem pārsniedz pusotru miljonu latus. Tomēr ņemot vērā ekonomiskās situācija uzlabošanos, aizvien vairāk uzņēmuma klientu sāk apmaksāt iekrātos parādus par patērēto siltumenerģiju.

Jelgavā apkures sezona vairākās dzīvojamās mājās un iestādēs jau ir uzsākta, pamatojoties uz to iesniegumiem par pieslēgšanos centralizētajai siltumapgādei. Tiklīdz trīs dienas pēc kārtās vidējā diennakts temperatūra būs zemāka par + 8 grādiem, siltumapgādei pieslēgs arī tās mājas un iestādes, kas iesniegumus nav rakstījušas.


Informāciju sagatavoja
Jānis Zemene
Preses sekretārs
3005558, 26324636

www.jelgava.lv

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies