Jelgavas siltumtīkli atgūst maksātspēju

27.09.2006.
SIA «Jelgavas Koģenerācija» uzskata, ka akciju sabiedrības «Jelgavas siltumtīklu uzņēmums» maksātspējas atjaunošana labvēlīgi ietekmēs uzņēmuma attīstību un sekmēs veiksmīgu pašvaldības apstiprinātās pilsētas siltumapgādes stratēģijas īstenošanu. Būs vieglāk piesaistīt lētākus kredītresursus stratēģijā paredzēto pasākumu realizācijai, veicamos pasākumus, būs vieglāk saskaņot ar akciju sabiedrības «Jelgavas siltumtīklu uzņēmums» valdi un padomi, jo maksātnespējīga uzņēmuma galvenais uzdevums ir nokārtot saistības ar kreditoriem, bet maksātspējīga uzņēmuma prioritāte ir uzņēmuma attīstība un investīciju piesaiste. Līdz ar Jelgavas siltumtīklu uzņēmuma maksātspējas atgūšanu Jelgavas Koģenerācijai paveras lielākas iespējas piedalīties Eiropas Savienības struktūrfondu apguvē, kā arī meklēt citus līdzfinansējuma avotus, lai padarītu pilsētas centralizētas siltumapgādes sistēmu pēc iespējas efektīvāku.

Šobrīd jau ir izstrādāti projekti piecu centralizētās siltumapgādes posmu renovācijai, kuros darbus iesāksim jau šogad:
– Lielajā un Pulkveža Oskara Kalpaka ielā;
– Pulkveža Brieža ielā;
– no 1. līnijas līdz 5. līnijai;
– Rūpniecības un Pulkveža Oskara Kalpaka ielā;
– K. Helmaņa un A. Pumpura ielā.
Šajos posmos darbus iesāksim tuvākajā laikā un par katru realizēto pasākumu, kas bija paredzēts stratēģijā, informēsim arī iedzīvotājus.

Kā pozitīvs solis jāmin arī fakts, ka SIA «Jelgavas Koģenerācija» ir saņēmusi nomā zemi Pārlielupē katlu mājas un koģenerācijas stacijas būvniecībai. Kā prioritāte siltumapgādes sistēmas sakārtošanā izvirzīta Pārlielupe, kuras siltumapgādē pašlaik ir vislielākie siltuma zudumi. SIA «Jelgavas Koģenerācija» ir paredzējusi pusotra līdz divu gadu laikā uzbūvēt jauno enerģijas ražotni, kā arī rehabilitēt Pārlielupes siltuma tīklus. Uzņēmums kārto nepieciešamos dokumentus, lai saņemtu visu projekta dokumentāciju enerģijas ražotnes būvniecībai. Ņemot vērā gāzes cenas straujo kāpumu, SIA «Jelgavas Koģenerācija» speciālisti ir sākuši izpētes darbu pie kurināmā nomaiņas iespējām nākotnē Jelgavas centralizētajai siltumapgādes sistēmai.

Informāciju sagatavoja
SIA «Jelgavas Koģenerācija» valdes locekle
Aina Bataraga

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies