Jelgavas un Šauļu glābšanas dienestu kapacitātes uzlabošana (All for Safety)

18.12.2018.

Jelgavas pilsētas dome kā projekta vadošais partneris, Šauļu apriņķa ugunsdzēsības un glābšanas dienests un Latvijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests īsteno Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projektu “Tehniskā bāzes un operatīvo dienestu speciālistu fiziskās kapacitātes uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionā (All for Safety).”

Projekta mērķis ir paaugstināt operatīvo dienestu darbības efektivitāti Zemgales un Šauļu pierobežas reģionos, veicot tehniskās bāzes un operatīvo dienestu speciālistu fiziskās sagatavotības uzlabošanu, lai nodrošinātu pārrobežu sadarbību ārkārtas situācijās. Projekta kopējais budžets ir 564 290.38 EUR, tai skaitā 479 646.82 EUR (85%) ir Eiropas Reģionālā fonda finansējums.

 

Projekta īstenošanas laikā no 2018.gada 30.jūlija līdz 2020.gada 30.jūnijam, tiks veikta Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas sporta stadiona pārbūve un labiekārtošana, veidojot to kā daudzfunkcionālu fizisko treniņu bāzi, kurā operatīvo glābšanas dienestu speciālisti varēs uzlabot fizisko kapacitāti un pilnveidot ārkārtas situācijās nepieciešamās reaģēšanas prasmes. Stadionā tiks ierīkots arī profesionāls mācību tornis. Tas ļaus attīstīt iemaņas, kas nepieciešamas tieši ugunsdzēsēju darbā – dzēšanu, cilvēku glābšanas ātrumu, smagu priekšmetu pārvietošanu un citas. Mācību torni savu ugunsdzēsēju profesionālo kompetenču pilnveidošanai iegādāsies arī Šauļu apriņķa ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Ņemot vērā attīstīto infrastruktūru, stadionā plānots organizēt profesionālās ugunsdzēsēju sacensības, treniņus un mācības. Projektā paredzēts arī divu sporta zāļu remonts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta speciālistu vajadzībām Jelgavā un Šauļos. Sporta zālēm tiks veikts kosmētiskais remonts un iegādāts moderns sporta inventārs, tajā skaitā trenažieri.

 

Projektā organizētajās operatīvo dienestu mācībās, pārrobežu sacensībās un  komandu saliedēšanās pasākumos paredzēts paaugstināt Latvijas un Lietuvas glābšanas dienestu sadarbību ārkārtas situāciju radīto seku mazināšanai un pilnveidot nozares speciālistu profesionālo zināšanu un prasmju bāzi.

 

Savukārt, lai veicinātu izpratni un popularizētu ugunsdzēsības un operatīvo glābšanas dienestu profesiju skolēnu un jauniešu vidū, projekta ietvaros tiks rīkotas dažādas izglītojoša rakstura aktivitātes ar demonstrācijām, piemēram, divas vasaras nometnes bērniem Jelgavā un Šauļos. Nometnēs bērni varēs iepazīt operatīvo glābšanas dienestu profesiju darbībā, nostiprināt savu fiziskās sagatavotības līmeni, uzzināt operatīvo dienestu profesijai būtiskās prasmes un iemaņas.

 

Kontakti

Aiga Anitena

Projektu vadītāja, Projektu vadības sektors
Jelgavas pilsētas domes administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde
Jelgavas pilsētas pašvaldība
Tel: 63005560

E-Pasts: aiga.anitena@jelgava.dome.lv

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies