Reformē Jelgavas Reģionālo pieaugušo izglītības centru

17.02.2005.
Pašvaldības izpilddirektors Gunārs Kurlovičs norādīja, ka šī reorganizācija ir veikta, lai pilnveidotu pieaugušo izglītības sistēmu atbilstoši pilsētas vajadzībām. PIC reformēšanai ir gan ekonomiski, gan funkcionāli apsvērumi. Ekonomiskais izdevīgums ir administratīvo izdevumu samazināšana, turklāt PIC izveidē ieguldītas lielas Eiropas Savienības investīcijas. Funkcionāli šīs abas iestādes atradās vienā ēkā un veica līdzīgas funkcijas, kas dažkārt pārklājās.

PIC atradīsies Jelgavas Izglītības pārvaldes pārraudzībā, skaidroja izpilddirektors. MIC tagad būs kā PIC struktūrvienība ar saviem uzdevumiem, piemēram, konsultēt un organizatoriski palīdzēt izglītības iestāžu vadītājiem par mācību grāmatu, metodiskās, uzziņu un citas literatūras, mācību līdzekļu piedāvājumu izglītības programmu īstenošanai; organizēt un radīt optimālus apstākļus pedagogu tālākais izglītībai, kvalifikācijas pilnveidošanai un radošam darbam, koordinēt un nodrošināt metodisko darbu, kā arī sniegt metodisko palīdzību iestāžu vadītājiem projektu izstrādē.

Informāciju sagatavoja pašvaldības Sabiedrisko attiecību sektorā

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies