Satiksmes organizācijas izmaiņas pilsētā

13.08.2019.

Saskaņā ar Satiksmes kustības un drošības komisijas lēmumiem pilsētā ir veiktas satiksmes organizācijas izmaiņas un satiksmes drošības uzlabojumi:

  • Katoļu ielas posmā no Driksas ielas līdz Raiņa ielai ir mainīts automašīnu stāvēšanas ilgums - automašīnu šajā posmā var novietot uz 2 stundām no pulksten 8 līdz pulksten 20.

  • Raiņa ielas posmā no Sakņudārza ielas līdz Sarmas ielai ir ierobežots stāvēšanas ilgums – no pulksten 8 līdz pulksten 18 atļauts stāvēt 2 stundas, savukārt pārējā laikā stāvēt atļauts neierobežoti.

Raina1.jpg

 

  • Pie nama Jāņa ielā 3 (40 metru posmā) noteikts automašīnu stāvēšanas laika ierobežojums, - no pulksten 5 līdz pulksten 19 darba dienās uz 2 stundām, pārējā laikā stāvēt atļauts neierobežoti. Savukār otrā Jāņa ielas pusē uzstādītas ceļa zīmes, kas aizliedz apstāties un stāvēt 130 m garumā.

Jana1.jpg

 

  • Kristapa Helmaņa ielā, pretim iebrauktuvei uz LLU Veterinārmedicīnas fakultāti, gar ielas malu uzstādītas jaunas ceļa zīmes, kas aizliedz apstāties un stāvēt.

Kristapa_Helmana_iela_rotacijas_aplis2.jpg

 

  • Stāvlaukumā pie pirmsskolas izglītības iestādes "Kāpēcīši" Atmodas ielā uzstādītas atduras, lai automašīnas nenovietotu pie paša žoga un gājēji varētu pārvietoties netraucēti.

Kapecisi_atduras1.jpg

 

  • Skautu ielā, izbraucot uz Rīgas ielu, uzstādītas papildu ceļa zīmes par to, ka brauktuvi šķērso veloceliņš.

Skautu_iela.jpg

 

  • Iecavas ielas un Valgundes ielas krustojumā, izvietotas ceļa zīmes, kas uzlabo satiksmi.

Iecavas_Valdunges1.jpg

 

Iecavas_Valdunges3.jpg

 

 

Foto: Jelgavas pilsēta

 

 

Informācija sagatavota

JPPI "Pilsētsaimniecība"

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies