Seminārs „Drošas darbavietas iniciatīva – labāka darba vieta visiem”

12.09.2006.
Šogad septembrī Latvijā tika uzsākta Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras un Valsts darba inspekcijas kopīgi rīkotā kampaņa mazajiem un vidējiem uzņēmumiem „Drošas darbavietas iniciatīva”, kuras ietvaros tiks rīkoti bezmaksas semināri. Jelgavā seminārs„Drošas darbavietas iniciatīva – labāka darba vieta visiem” sāksies 9:30 Jelgavas Reģionālajā pieaugušo izglītības centrā.

Minētajā seminārā uzstāsies pieredzējuši lektori no LR Labklājības ministrijas, Darba un Vides veselības institūta un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Eiropas Informācijas centra. Lektori dalīsies pieredzē par to, kā padarīt uzņēmumus spēcīgākus un paaugstināt to produktivitāti, izveidojot veselībai nekaitīgu darba vidi. Par savu sekmīgo praksi darba drošības un veselības aizsardzības jomā stāstīs arī paši uzņēmēji.

Droša un veselībai nekaitīga darba vide garantē augstāku darba ražīgumu un veiksmīgāku uzņēmējdarbību. Lai nodrošinātu darba devējus un darba ņēmējus ar informāciju par to, kā uzlabot darba vidi, saudzējot savu veselību un strādājot produktīvāk, Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra sadarbībā ar Valsts darba inspekciju (VDI) šogad uzsāka informatīvo kampaņu „Drošas darbavietas iniciatīva”. Kampaņas mērķis ir veidot izpratni par darba drošības pamatkomponentiem, piemēram, nepieciešamību veikt darba vides risku novērtēšanu un iesaistīt darbiniekus preventīvajos pasākumos, kā arī dalīties ar „labās prakses” piemēriem.

Plašāka informācija par semināriem un kampaņu kopumā ir pieejama VDI interneta mājas lapās www.vdi.gov.lv un īpaši šai iniciatīvai izveidotajā mājas lapā http://hwi.osha.europa.eu/.

Kampaņas ietvaros Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra ir izdevusi praktisku rokasgrāmatu darba vides risku novērtēšanai, kura sniedz iespēju darba devējiem un darba ņēmējiem analizēt un izvērtēt savu darba vidi saskaņā ar konkrētā sektora vajadzībām. Rokasgrāmatu un citus informatīvos materiālus ikviens var saņemt Valsts darba inspekcijā un tās Reģionālajās struktūrvienībās vai arī iepazīties ar tiem elektroniskā veidā VDI mājas lapā - www.vdi.gov.lv vai http://hwi.osha.europa.eu/.

Informāciju sagatavoja:

Mārtiņš Pozņaks, Valsts darba inspekcijas Sabiedrisko attiecību speciālists
Tālr. 7021735; e-pasts:

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies