Stiprina pilsētas civilās un vides aizsardzības kapacitāti

26.02.2018.

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta Nr.LLI-232  “Vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus” ietvaros Jelgavas pilsētas pašvaldības policijai iegādāts kvadricikls, kas palīdzēs nodrošināt ātru un mobilu reaģēšanu negadījumu un to seku novēršanas gadījumos grūti sasniedzamās vietās.

Projekta mērķis ir pilnveidot vides risku pārvaldības sistēmu Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionā, lai nodrošinātu efektīvus vides aizsardzības pasākumus. Projekta īstenošanas laikā no 2017.gada 1.aprīļa līdz 2019.gada 31.martam pārrobežu sadarbības ietvaros tiks uzlabots Latvijas un Lietuvas operatīvo glābšanas dienestu tehniskais aprīkojums un iegādāta papildus nepieciešamā infrastruktūra un inventārs, organizētas mācības, uzlabota agrīnās brīdināšanas sistēma un operatīvās informācijas apmaiņa un sadarbība starp atbildīgajiem operatīvajiem dienestiem dažādu iespējamo vides risku novēršanā, piemēram, kūlas un kūdras ugunsgrēku dzēšanā, ķīmisko avāriju novēršanā, kā arī nodrošināta iedzīvotāju informēšana krīzes situācijās.

 

Projekta kopējais budžets ir 1 160 320.66 EUR, t.sk. 986 272.56 EUR (85%) Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējums.

 

Papildus informācija par Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020.gadam skatīt vietnē: www.latlit.eu.

 

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas

Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies