Vēl šodien var pieteikties Vecāku skolā

28.02.2005.
Uz Vecāku skolas pirmo nodarbību vecāki tiek aicināti 1.martā plkst.16, Jelgavas Reģionālajā pieaugušo izglītības centrā, Svētes ielā 33. Pasākuma laikā notiks Vecāku skolas prezentācija un tikšanās ar Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāju Guntu Auzu.

Jau ziņots, ka Jelgavas dome ir sākusi īstenot Sabiedrības integrācijas fonda atbalstīto projektu "Piedalies!", kura mērķis ir sekmēt sabiedrības integrāciju Jelgavas pilsētā, veicinot jauniešu un viņu vecāku aktīvu iesaistīšanos integrācijas procesos.

Šis projekts ir nozīmīgs arī Jelgavas nacionālajām biedrībām, kuras iegūs jaunas mājas un tādējādi varēs aktīvāk īstenot savu darbību sabiedrības integrācijas veicināšanā Jelgavas pilsētā.

Viena no projekta sadaļām paredzēta atbalsta sniegšanai skolēniem izglītības reformas īstenošanai, pārejot uz vairāku mācību priekšmetu apguvi latviešu valodā mazākumtautību desmitajās klasēs.

Šo aktivitāšu galvenais mērķis ir veicināt izglītības reformas efektīvu īstenošanu mazākumtautību skolās, kā arī sniegt atbalstu tiem cittautiešu jauniešiem, kas mācības turpina skolās ar latviešu mācību valodu.

Līdz šim salīdzinoši maza sabiedrības un pedagogu uzmanība pievērsta tām grūtībām, ar ko var saskarties skolēns, uzsākot mācības valodā, kas nav dzimtā, un patstāvīgi atrodoties atšķirīgā etniskā grupā.

Projekta "Piedalies!" gaitā mazākumtautību skolu desmito klašu skolēniem tiek piedāvāts apmeklēt atbalsta stundas matemātikā, ķīmijā, bioloģijā un vēsturē. Atbalsta stundas notiks jaunizveidotā Sabiedrības integrācijas centra telpās Pulkveža Brieža ielā 26 profesionālu un pieredzējušu skolotāju vadībā.

No 5.marta katru sestdienu no plkst.10 līdz plkst.13 skolēni varēs atrisināt radušās neskaidrības par apgūstamo vielu, saņemt individuālas konsultācijas un cita veida nepieciešamu palīdzību mācību darbā.

Otrs pasākumu komplekss - "Vecāku skola" paredzēts mazākumtautību skolēnu vecākiem un vecvecākiem. Šo aktivitāšu galvenais uzdevums ir veicināt vecāku izpratni par izglītības reformu, mācību norisi skolā, iepazīstināt vecākus ar jaunajām mācību metodēm, kā arī ar dažādām ar pusaudžu audzināšanu saistītām tēmām, tādējādi veicinot vecāku pilsonisko līdzdalību.

Vecāku skolas ietvaros vecākus paredzēts informēt par Jelgavas pilsētas attīstības stratēģiju, sabiedrības integrācijas programmu, sniegt zināšanas par dažādiem ar bērnu audzināšanu, izglītošanu saistītiem jautājumiem, iesaistīt vecākus šo jautājumu apspriešanā, risināšanā, veicinot viņu pilsonisko līdzdalību. Vecāki varēs iejusties skolēnu lomā, piedalīties mācību stundās un iepazīties ar dažādu Jelgavas skolu darbību. Nodarbības notiks divas reizes mēnesī, sākot no šī gada marta līdz maijam. Informāciju sagatavoja rojekta “Piedalies!” vadītāja Inese Upmale

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies