Speciālās atļaujas (licences) saņemšana un licences kartītes piešķiršana pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru

Pakalpojuma nosaukums:

Speciālās atļaujas (licences) saņemšana un licences kartītes piešķiršana pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru.

 

Pakalpojuma sniedzējs:

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Pašvaldības īpašumu pārvalde, Ekonomikas sektors.

 

Pakalpojuma īss apraksts:

Pēc iesniedzēja dokumentu saņemšanas pašvaldība izskata dokumentus un pieņem lēmumu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu vai atteikumu to izsniegt. Speciālo atļauju (licenci) pasažieru komercpārvadājumiem izsniedz uz 4 (četriem) gadiem. 

 

Pēc iesniedzēja dokumentu saņemšanas pašvaldība pieņem lēmumu par licences kartītes piešķiršanu un paziņo to pārvadātājam.

 

Pakalpojuma saņēmējs:

Komersanti.

 

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

Autopārvadājumu likums, Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.12-32 „Licences, speciālās atļaujas (licences) un ar to saistīto dokumentu izsniegšana uzņēmējdarbības veikšanai Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā”.

 

Nepieciešamie dokumenti:

Iesniedzēja pieteikums licences saņemšanai - veidlapa 8-12.

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

30 dienas. Ja nepieciešama papildinformācija, termiņu var pagarināt.

 

Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:

2.līmenis – apliecinātā identitāte.
3.līmenis - kvalificēti apliecinātā identitāte.

 

Pārsūdzības iespējas:

Administratīvā rajona tiesa.

 

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

Klātiene, fakss, e-pasta adrese

 

Pakalpojuma saņemšanas veids:

Klātiene.

 

Pakalpojuma sniedzēja adrese:

Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001

 

Pakalpojuma sniedzēja apkalpojamā teritorija:

Jelgavas pilsētas administratīvā teritorija.

 

Tālrunis, e-pasts:

Tālr. 63005522, 63005537, 63005573
e-pasts dome@dome.jelgava.lv

 

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:

Pirmdiena: 8.00-19.00
Otrdiena: 8.00-17.00
Trešdiena: 8.00-17.00
Ceturtdiena: 8.00-17.00
Piektdiena: 8.00- 14.30