Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma saņemšana

Pakalpojuma nosaukums:

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma saņemšana.

 

Pakalpojuma sniedzējs:

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Finanšu nodaļa.

 

Pakalpojuma īss apraksts:

Persona, kas vēlas saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu (izņemot saistošajos noteikumos minētās) par nekustamo īpašumu iesniedz pašvaldībā iesniegumu (veidlapa 5-4).

 

Pakalpojuma saņēmējs:

Fiziskas un juridiskas personas (Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji).

 

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

 

Nepieciešamie dokumenti:

Veidlapa 5-4: Iesniegums nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma saņemšanai.

Fiziskās personas iesniegumam pievieno:
VID reģistrācijas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu (attiecas uz 2.6. un 2.9.apakšpunktu); noslēgtā nomas līguma kopiju, uzrādot oriģinālu (attiecas uz 2.9.apakšpunktu); VID izziņa, par ražošanas uzņēmumā, ar kuru noslēgts nomas līgums, nodarbināto skaitu(attiecas uz 2.9.apakšpunktu).

Juridiskās personas iesniegumam pievieno:
noslēgtā nomas līguma kopiju, uzrādot oriģinālu (attiecas uz 2.9.apakšpunktu); VID izziņa, par ražošanas uzņēmumā, ar kuru noslēgts nomas līgums, nodarbināto skaitu(attiecas uz 2.9.apakšpunktu).
Nepieciešamības gadījumā var tikt pieprasīti papildu dokumenti informācijas precizēšanai.

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

Pašvaldība iesniegumu izskata 30 dienu laikā.

 

Atgādinājums:

Lai saņemtu nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par nekustamo īpašumu iesniegums pašvaldībā jāiesniedz līdz taksācijas gada 30.decembrim.

 

Pārsūdzības iespējas:

Administratīvo aktu var apstrīdēt pašvaldības domes priekšsēdētājam viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi:

Klātienē, pa pastu vai iesūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz dome@dome.jelgava.lv.

 

Pakalpojuma saņemšanas veidi:

Klātienē, pa pastu, maksāšanas paziņojums var tikt nosūtīts elektroniski.

Tālrunis: 63005522; 63005552
E-pasts: dome@dome.jelgava.lv

 

Pakalpojuma sniedzēja adrese:

Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001

Klientu apkalpošanas centrs 131. kab.

 

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:

Pirmdiena: 8.00-19.00
Otrdiena: 8.00-17.00
Trešdiena: 8.00-17.00
Ceturtdiena: 8.00-17.00
Piektdiena: 8.00- 14.30