Darbs ar personām ar garīga rakstura traucējumiem

jslp.jpg

Jelgavas sociālo lietu pārvaldē darbojas divi dienas centri: personām ar garīga rakstura traucējumiem un personām ar psihiskās veselības traucējumiem –  „Atbalsts” un „Integra”. Abu dienas centru pamatmērķis ir: uzturēt un paaugstināt klienta dzīves kvalitāti. 

 

No 2016. gada septembra pievienojies dienas aprūpes centrs "Harmonija" .