Atbalsta izglītojošas grupas vecākiem, kuri audzina bērnus ar smagiem funkcionāliem traucējumiem

Mērķis

Sniegt psihosociālo atbalstu ģimenēm ar bērniem ar smagiem funkcionālajiem traucējumiem, sniegt zināšanas par bērna aprūpi, rehabilitācijas iespējām, dot iespēju vecākiem gūt atelpas brīdi.

 

Mērķa grupa

Vecāki, kuri audzina bērnus ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.

 

Grupas veidošanas kritēriji

Līdz 10 dalībniekiem.

 

Nodarbību plānotais laiks

Vienas nodarbības ilgums - 2 stundas.

 

Metodes un paņēmieni:

  • mākslas;
  • mūzikas;
  • smilšu;
  • drāmu terapija u.c. metodes

 

Atbalsta izglītojošas grupas vadītāji:

  • psihologs;
  • sociālais darbinieks;
  • pieaicināti speciālisti.

 

Pakalpojuma saņemšanas vieta

Jelgavas sociālo lietu pārvalde, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9.

 

Kontaktinformācija:
sociālā darbiniece darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem
Tatjana Marčenko
Adrese: Pulkv.O.Kalpaka iela 9, 128.kabinets
Tālrunis: 63048917
e-pasts: tatjana.marcenko@soc.jelgava.lv