Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem invalīdiem ar smagiem funkcionālie traucējumiem institūcijā

Pakalpojuma sniedzējs – Jelgavas sociālo lietu pārvalde

Pakalpojuma piešķiršanu regulē Jelgavas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.148 „Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas pilsētas pašvaldībā” 14.6. un 15., 15.1.punkts.


Pakalpojuma saņēmēji
Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētās personas: bērni ar smagiem funkcionāliem traucējumiem no 7 līdz 18 gadu vecumam.

 

Pakalpojuma īss raksturojums

Pakalpojums dod iespēju bērniem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem saņemt īslaicīgus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, vienlaikus nodrošinot atelpas brīža pakalpojumus viņu vecākiem.

Uzturēšanās laikā bērniem tiek nodrošināta trīsreizēja ēdināšana, aprūpes pakalpojumi atbilstoši bērnu vajadzībām, pastaigas brīvā dabā, ekskursijas, nodarbības radošajā darbnīcā, muzikālās nodarbības, logopēda un fizioterapeita nodarbības, reitterapija.

Noslēgumā bērnu vecāki tiek aicināti uz pasākumu, kurā bērni parāda to, kas pa brīvdienu nedēļu tika darīts. Tiek nodrošināta bērnu nokļūšana līdz SAC „Tērvete”.

Pakalpojums tiek nodrošināts piecas darba dienas.

 

Pakalpojuma saņemšanas veids

Pakalpojums tiek piešķirts personīgi, nepieciešamības gadījumā tiek nodrošināti asistenta pakalpojumi.

 

Maksa par pakalpojumu

Pakalpojums apmaksāts no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

 

Iesniedzamie dokumenti:

  • rakstisks iesniegums par pakalpojuma piešķiršanu;
  • rakstiska informācija par bērna rakstura iezīmēm, psiholoģiskajām īpatnībām, kā arī par nepieciešamību lietot medikamentus;
  • ģimenes vai ārstējoša ārsta atzinums par bērna veselības stāvokli un par medicīnisko kontrindikāciju neesamību īslaicīgas sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai;
  • bērna invalīda apliecības kopija.

 

Kontaktinformācija:
Sociālā darbiniece darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem
Tatjana Marčenko
Adrese: Pulkv.O.Kalpaka iela 9, 128.kabinets
Tālrunis: 63048917
e-pasts: tatjana.marcenko@soc.jelgava.lv