Profesionālā rehabilitācija

Pakalpojumu nodrošina: Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) Koledža un Jūrmalas profesionālā vidusskola
Pakalpojumu piešķiršana regulē: MK not.Nr. 271 “Kārtība, kādā personas saņem profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus.”

 

Pakalpojuma saņēmēji:

Cilvēki ar invaliditāti un cilvēki ar prognozējamu invaliditāti, kuri vēlas apgūt profesiju, pārkvalificēties vai pilnveidot profesionālās zināšanas un prasmes SIVA koledžā vai Jūrmalas profesionālajā vidusskolā.

 

Pakalpojuma īss apraksts:

Profesionālā rehabilitācija ietver sekojošas darbības:

 • profesionālās piemērotības noteikšanu;
 • profesionālās kvalifikācijas iegūšanu, apgūstot kādu no izglītības programmām SIVA Koledžā vai Jūrmalas profesionālajā vidusskolā;
 • individuālo sociālo rehabilitāciju;
 • atbalsta sniegšanu iekārtošanai darbā pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) izsniegta invaliditātes izziņa vai lēmums ar norādi par profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma nepieciešamību;
 • personai ar prognozējamu invaliditāti - ārstējošā ārsta izsniegtā rehabilitācijas plāna kopija;
 • personai ar invaliditāti - pašvaldības sociālā dienesta izstrādātā individuālā rehabilitācijas plāna kopija;
 • ģimenes ārsta atzinumus par personas veselības stāvokli, kas izsniegts ne agrāk kā mēnesi pirms dokumentu iesniegšanas SIVA;
 • dokumentu kopijas, kas apliecina iepriekš iegūto izglītību un kvalifikāciju (uzrādot oriģinālu);
 • personu apliecinošs dokuments;
 • invaliditātes apliecība.

 

Maksa par pakalpojumu
Personām ar invaliditāti vai prognozējamu invaliditāti studiju vai mācību laikā SIVA Koledžā vai Jūrmalas profesionālajā vidusskolā valsts apmaksā:

 • izglītības programmas;
 • ārsta, psihologa, fizioterapeita un citu speciālistu konsultācijas un nodarbības; veselības uzlabošanas procedūras;
 • dzīvošanu dienesta viesnīcā;
 • ēdināšanu;
 • cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem - surdotulkošanu;
 • autovadīšanas apmācības.

 

Kontaktinformācija:
sociālā darbiniece darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem 

Aiva Dementjeva

Adrese: Pulv.O.Kalpaka iela 9, 127.kabinets.
Tālunis: 63048917
e-pasts: aiva.dementjeva@soc.jelgava.lv