Rehabilitācijas pakalpojums institūcijā

Pakalpojuma sniedzējs - SIA Rehabilitācijas centrs „Tērvete”

Pakalpojuma piešķiršanu regulē Jelgavas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 18-8 „Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas pilsētas pašvaldībā”  5.19. sadaļa.

 

Pakalpojuma saņēmēji

Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētas personas:

 • pensijas vecuma personas pēc akūtām slimībām vai hronisku slimību paasinājumiem, kuru ienākumi nepārsniedz valstī noteiktās minimālās mēnešalgas apmēru;
 • trūcīgās personas akūtu vai hronisku slimību paasinājumu gadījumos, ja slimība radījusi funkcionālus traucējumus;
 • personas ar invaliditāti, ja diagnoze neietilpst valsts apmaksātās programmas ietvaros.


Pakalpojuma īss raksturojums

Sociālās rehabilitācijas kursa SIA RC „Tērvete” ietilpst:

 • uzturēšanās;
 • ēdināšana (brokastis, pusdienas, vakariņas);
 • fizioterapijas pakalpojumi (ārstnieciskā vingrošana);
 • fizikālā terapija;
 • inhalācijas, sāls kamera;
 • dūņu, parafīna-ozokerita aplikācijas;
 • terenkūrs (dozētas pastaigas Tērvetes dabas parkā).

 

Iesniedzamie dokumenti:

 • personas rakstisks iesniegums par pakalpojuma piešķiršanu;
 • ģimenes vai ārstējoša ārsta atzinums par personas veselības stāvokli par medicīnisko kontrindikāciju neesamību sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai.

Pakalpojuma saņemšanas ilgums - 12 kalendārās dienas.

 

Maksa par pakalpojumu

Pakalpojums apmaksāts no pašvaldības budžeta līdzekļiem, izņemot ūdensdziedniecības procedūras, masāžas un medicīniskās manipulācijas.

Persona rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā saņem rindas kārtībā 1 (vienu) reizi 3 (trijos) gados.


 

Kontaktinformācija:

sociālā darbiniece darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem
Aiva Dementjeva
Adrese: Pulkv.O.Kalpaka iela 9, 127.kabinets, Jelgava
Tālrunis: 63048917
e-pasts: aiva.dementjeva@soc.jelgava.lv