Specializētais transports

Specializētā autotransporta pakalpojumu regulē Jelgavas pilsētas domes saistošo noteikumu Nr. 18-8 „Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas pilsētas pašvaldībā”  5.21.sadaļa


Pakalpojuma saņēmēji

Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētās personas ar pārvietošanās problēmām, kuras nespēj patstāvīgi izmantot sabiedrisko transportu.


Pakalpojuma īss raksturojums

Specializētā autotransporta pakalpojums tiek nodrošināts: veselības aprūpes iestāžu apmeklēšanai, rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai, hemodialīzes seansu apmeklēšanai, tehnisko palīglīdzekļu saņemšanai un to remonta veikšanai.

Specializētā autotransporta pakalpojums jāpieprasa ne vēlāk kā 24 stundas pirms brauciena. Ja persona vēlas atteikt pasūtīto braucienu, par to jāinformē ne vēlāk kā 2 stundas pirms izbraukšanas.

 

Pakalpojums netiek piešķirts:

  • personai, kura saņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumu.

Maksa par pakalpojumu

Persona par pakalpojumu maksā saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes apstiprinātajiem maksas pakalpojumiem.

 

Iesniedzamie dokumenti:

  • personas rakstisks iesniegums par pakalpojuma piešķiršanu, kurā jānorāda deklarētā dzīvesvieta, brauciena mērķis, datums, laiks, aptuvenais transporta izmantošanas ilgums;
  • hroniskas nieru mazspējas slimniekiem - ģimenes (ārstējoša ārsta) atzinums par personas veselības stāvokli un specializētā autotransporta pakalpojuma nepieciešamību hemodialīzes seansu apmeklēšanai.

 

Kontaktinformācija:
Rehabilitācijas nodaļas vadītāja

Irina Bančuka
Adrese: Pulv.O.Kalpaka iela 9, 126.kabinets, Jelgava
Tālrunis: 63007523
e-pasts: irina.bancuka@soc.jelgava.lv