Tehnisko palīglīdzekļu nodošana patapinājumā

Pakalpojumu nodrošina– Jelgavas sociālo lietu pārvalde

Pakalpojumu piešķiršanu regulē Jelgavas pilsētas domes 26.04.2007. saistošie noteikumi Nr.18-8 „Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas pilsētas pašvaldībā” 5.23 sadaļa.

 

Pakalpojuma saņēmēji

Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētās personas ar invaliditāti un personas ar prognozējamu invaliditāti ar funkcionēšanas ierobežojumiem.

 

Pakalpojuma īss raksturojums

Tehniskais palīglīdzeklis ir aprīkojums vai tehniskās sistēmas, kas novērš, kompensē, atvieglo vai neitralizē funkcijas pazeminājumu vai invaliditāti.

 

Par pašvaldības budžeta līdzekļiem ir iespējams saņemt tehniskos palīglīdzekļus, kuri nav iekļauti valsts apmaksāto tehnisko palīglīdzekļu sarakstā, galvenokārt – pretizgulējuma matračus, funkcionālās gultas.

 

Pakalpojuma saņemšanas veids

Pēc personas vai tās likumiskā pārstāvja pieprasījuma.

Nepieciešamības gadījumā tehniskais palīglīdzeklis tiek nogādāts personas dzīvesvietā.

 

Maksa par pakalpojumu

Pakalpojums apmaksāts no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

 

Iesniedzamie dokumenti:

  • personas rakstisks iesniegums par pakalpojuma piešķiršanu;
  • invaliditātes apliecības kopija;
  • individuālā rehabilitācijas plāna kopija, ja personai ar prognozējamu invaliditāti nepieciešamība pēc palīglīdzekļa noteikta individuālajā rehabilitācijas plānā;
  • ārstējošā ārsta atzinums par slimības traumas izraisītiem funkcionāliem traucējumiem un par nepieciešamo tehnisko palīglīdzekli.

 

Kontaktinformācija:

ergoterapeite

Ināra Lomonovska
Adrese: Pulv.O.Kalpaka iela 9, 127.kabinets,Jelgava
Tālrunis: 63048918
e-pasts: inara.lomonovska@soc.jelgava.lv