Atļaujas saņemšana vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Jelgavas pilsētā

Pakalpojuma nosaukums:

Atļaujas saņemšana vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Jelgavas pilsētā.

 

Pakalpojuma īss apraksts:

Pēc iesniedzēja dokumentu saņemšanas pašvaldība izskata dokumentus un izsniedz atļauju vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Jelgavas pilsētā vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju un rakstiski informē par to iesnieguma iesniedzēju. Atļauju izsniedz uz iesniegumā norādīto laika periodu, bet ne ilgāk kā uz trim kalendārajiem gadiem.

 

Pakalpojuma saņēmējs:

Juridiskas un fiziskas personas.

 

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

Alkoholisko dzērienu aprites likums, Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.12-13 „Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Jelgavas pilsētā.”

 

Nepieciešamie dokumenti:

Iesniedzēja iesniegums atļaujas saņemšanai vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Jelgavas pilsētā
Veidlapa Nr.2-2 vai iesniegums brīvā formā, kurā norāda:
1. Komersanta nosaukumu, nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, juridisko adresi, kontakttālruni;
2. Ražošanas vietu (adresi);
3. Ražošanai paredzēto:
3.1. saražotā vīna vai raudzēto dzērienu kopējo apjomu (litros);
3.2. absolūtā alkohola daudzumu saražotajos pārējos alkoholiskajos dzērienos (litros).

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

30 dienas.

 

Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:

2.līmenis – apliecinātā identitāte.
3.līmenis - kvalificēti apliecinātā identitāte.

 

Pārsūdzības iespējas:

Administratīvā rajona tiesa.

 

Pakalpojuma sniedzēja adrese:

Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001

 

Tālrunis, e-pasts:

Tālr. 63005522
e-pasts dome@dome.jelgava.lv

 

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:

Pirmdiena: 8.00-19.00
Otrdiena: 8.00-17.00
Trešdiena: 8.00-17.00
Ceturtdiena: 8.00-17.00
Piektdiena: 8.00- 14.30