Licences saņemšana par tiesībām īstenot interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmas

Pakalpojuma nosaukums:

Licences saņemšana par tiesībām īstenot interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmas.

 

Pakalpojuma sniedzējs:

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Pašvaldības īpašumu pārvalde, Ekonomikas sektors.

 

Pakalpojuma īss apraksts:

Pēc iesniedzēja dokumentu saņemšanas pašvaldība izskata dokumentus un pieņem lēmumu par licences izsniegšanu vai atteikumu izsniegt licenci. Licenci interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmas īstenošanai izsniedz uz pieteikumā norādīto laika periodu, bet ne ilgāk kā uz 3 (trim) gadiem.

 

Pakalpojuma saņēmējs:

Juridiskas personas un fiziskas personas.

 

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

Izglītības likums, Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.12-32 „Licences, speciālās atļaujas (licences) un ar to saistīto dokumentu izsniegšana uzņēmējdarbības veikšanai Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā”.

 

Nepieciešamie dokumenti:

Iesniedzēja iesniegums licenču saņemšanai (veidlapa Nr.8-46).

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

30 dienas.

 

Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:

2.līmenis – apliecinātā identitāte.
3.līmenis - kvalificēti apliecinātā identitāte.

 

Pārsūdzības iespējas:

Administratīvā rajona tiesa.

 

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

Klātiene, fakss, e-pasta adrese

 

Pakalpojuma saņemšanas veids:

Klātiene.

 

Pakalpojuma sniedzēja adrese:

Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001

 

Pakalpojuma sniedzēja apkalpojamā teritorija:

Jelgavas pilsētas administratīvā teritorija.

 

Tālrunis, e-pasts:

Tālr. 63005522, 63005537, 63005573
e-pasts dome@dome.jelgava.lv

 

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:

Pirmdiena: 8.00-19.00
Otrdiena: 8.00-17.00
Trešdiena: 8.00-17.00
Ceturtdiena: 8.00-17.00
Piektdiena: 8.00- 14.30