Ģeodēzisko uzmērījumu (izpētes) saskaņošana

Pakalpojuma nosaukums:

Ģeodēzisko uzmērījumu (izpētes) saskaņošana.

 

Pakalpojuma sniedzējs:

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Būvvalde.

 

Pakalpojuma īss apraksts:

Topogrāfiskā plānu, izpildshēmu (inženierkomunikāciju, ēku piesaistes), kadastrālās uzmērīšanas, būvasu nosprauduma protokola saskaņošana.

Aizsargjoslu, situācijas pareizības, apzīmējumu atbilstība specifikācijai saskaņošana atbilstoši Jelgavas pilsētas teritorijas plānojumam, augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas specifikācijai un objekta ievietošana augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē.

 

Pakalpojuma saņēmējs:

Fiziskas vai juridiskas personas.

 

Pakalpojuma saņēmēja apraksts:

Sertifikāts topogrāfisko darbu veikšanai.

 

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

2009. gada 17. augusta likums „Ģeotelpiskās informācijas likums”, Saistošie noteikumi Nr10-16 "Ģeotelpiskās informācijas apstrādes un ģeodēziskās darbības kārtība Jelgavas pilsētā” Jelgavas pilsētas domes 23.09.2010. lēmums Nr11/2

 

Nepieciešamie dokumenti:

Iesniegums uz veidlapas “Ģeodēzisko uzmērījumu saskaņošanai
Topogrāfiskais plāna izdruka un informācija vektordatu formātā (.dgn vai .dwg).

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

30 dienas.

 

Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:

2-apliecināta identitāte.

 

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi:

Klātiene un e-pasts (topo@dome.jelgava.lv).

 

Pakalpojuma saņemšanas veidi:

Klātiene.

 

Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija:

Jelgavas pilsēta.

 

Pakalpojuma sniedzēja adrese:

Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001

 

Tālrunis, e-pasts:

dome@dome.jelgava.lv
t. 63005576
t.63005522

 

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:

Pirmdiena: 8.00-19.00
Otrdiena: 8.00-17.00
Trešdiena: 8.00-17.00
Ceturtdiena: 8.00-17.00
Piektdiena: 8.00- 14.30