Arhīva dokumentu izsniegšana

Pakalpojuma nosaukums:

Arhīva dokumentu izsniegšana

 

Pakalpojuma sniedzējs:

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Dzimtsarakstu nodaļa.

 

Pakalpojuma īss apraksts:

Izsniedz apliecības un izziņas.  

 

Pakalpojuma saņēmējs:

Fiziskas vai juridiskas personas.

 

Pakalpojuma saņēmēja apraksts:

Persona var pieprasīt tikai savus dokumentus vai, pierādot tiesisko ieinteresētību, citu personu dokumentus.

 

Nepieciešamie dokumenti:

Personu apliecinošs dokuments.

 

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

"Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums"

 

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas

Klātienē arhīva darbinieks elektroniski aizpilda iesnieguma veidlapu. Pa pastu iesniegums brīvā formā vai elektroniski.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

Valsts nodeva EUR 7.00
Dzimtsarakstu nodaļas sagatavota izziņa EUR 5.00

Maksājumi jāveic līdz dokumenta saņemšanai.

 

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi:

Klātienes apmeklējums, pa pastu vai elektroniski.

 

Pakalpojuma saņemšanas veidi:

Klātienes apmeklējums.

 

Pakalpojuma sniedzēja adrese:

Svētes ielā 22, Jelgavā, LV-3001, telefona numurs: 63020440.

 

Pakalpojumu sniedzēja apmeklētāju pieņemšanas laiki:

Pirmdiena 13.00-19.00

Otrdiena 9.00-12.00 un 14.00-17.00

Trešdiena 9.00-12.00

Ceturtdiena 9.00-12.00 un 14.00-17.00

Piektdiena 9.00-12.00

 

Konta Nr. Valsts un pašvaldības nodeva:
LV96 UNLA 0008001130601 AS "SEB banka"

LV93 HABA 0551000076525 AS "Swedbank"

LV37 PARX 0005 6975 7000 1 AS "Citadele banka"

LV05 RIKO 0002 0130 9591 7 AS "Luminor Bank"

LV33 LATB 0002 2100 8854 4 AS "Norvik banka"