Dzimšanas fakta reģistrācija

Pakalpojuma nosaukums:

Dzimšanas fakta reģistrācija

 

Pakalpojuma sniedzējs:

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Dzimtsarakstu nodaļa

 

Pakalpojuma īss apraksts:

Sastādīt dzimšanas reģistra ierakstu un izsniegt dzimšanas apliecību.  

 

Pakalpojuma saņēmējs:

Fiziska vai juridiska persona

 

Pakalpojuma saņēmēja apraksts:

Pienākums paziņot par bērna piedzimšanu ir bērna vecākiem vai rakstveidā pilnvarotai citai personai. Īpašos gadījumos to veic ārstniecības iestāde vai bāriņtiesa.

 

Nepieciešamie dokumenti:

  • Ārstniecības iestādes vai ārsta izsniegta medicīnas apliecība, kas apliecina dzimšanas faktu.
  • Laulības apliecība.
  • Vecāku personu apliecinošs dokuments

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

"Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums"

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

Dzimšanas apliecību izsniedz dzimšanas fakta reģistrācijas dienā.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

Bezmaksas.

 

Pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas veidi:

Klātienes apmeklējums.

 

Pakalpojuma sniedzēja adrese:

Svētes ielā 22, Jelgavā, LV-3001, telefona numurs: 63023733

 

Pakalpojumu sniedzēja apmeklētāju pieņemšanas laiki:

Pirmdiena 13.00-19.00

Otrdiena 9.00-12.00 un 14.00-17.00

Trešdiena 9.00-12.00

Ceturtdiena 9.00-12.00 un 14.00-17.00

Piektdiena 9.00-12.00