Miršanas fakta reģistrācija

Pakalpojuma nosaukums:

Miršanas fakta reģistrācija.

 

Pakalpojuma sniedzējs:

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Dzimtsarakstu nodaļa.

 

Pakalpojuma īss apraksts:

Sastādīt miršanas reģistra ierakstu un izsniegt miršanas apliecību.  

 

Pakalpojuma saņēmējs:

Fiziska vai juridiska persona.

 

Pakalpojuma saņēmēja apraksts:

Pienākums paziņot par miršanas faktu ir ģimenes locekļiem vai personai, kura informēta par nāves iestāšanos.

 

Nepieciešamie dokumenti:

Ārstniecības iestādes izsniegta apliecība par nāves iestāšanos un mirušās personas apliecinoš dokuments un pieteicēja personas apliecinošs dokuments.

 

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

"Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums"

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

Miršanas apliecību izsniedz miršanas fakta reģistrācijas dienā.

 

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi:

Klātienes apmeklējums.

 

Pakalpojuma saņemšanas veidi:

Klātienes apmeklējums.

 

Pakalpojuma sniedzēja adrese:

Svētes ielā 22, Jelgavā, LV-3001, telefona numurs: 63023733.

 

Pakalpojumu sniedzēja apmeklētāju pieņemšanas laiki:

Pirmdiena 13.00-19.00

Otrdiena 9.00-12.00 un 14.00-17.00

Trešdiena 9.00-12.00

Ceturtdiena 9.00-12.00 un 14.00-17.00

Piektdiena 9.00-12.00