Izglītība

Veidlapas aizpildot elektroniski, tā jāsaglabā .pdf formātā un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.

Pakalpojums

Veidlapa

Bērna reģistrācija Pirmsskolas pieteikumu reģistrā

Veidlapa 8-80
E-veidlapa 8-80
Veidlapa 8-81
E-veidlapa 8-81
Veidlapa 8-82
E-veidlapa 8-82
Veidlapa 8-84
E-veidlapa 8-84
Veidlapa 8-85
E-veidlapa 8-85

Bērna reģistrācija izglītības uzsākšanai 1.klasē Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs

Dokumentus var iesniegt klātienē vai elektroniski

Pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma saņemšana

JIP iesniegums_PMK

Izglītību apliecinošu dokumentu dublikātu izsniegšana

Var saņemt klātienē attiecīgajā izglītības iestādē

Pakalpojumu novērtēšana

 

Lai noskaidrotu mūsu pilsētas iedzīvotāju apmierinātību ar sniegtajiem pašvaldības pakalpojumiem, lūdzu novērtējiet pakalpojumus, ko esat saņēmuši no pašvaldības.

 

Aptauja notiek konfidenciāli, atbildes nekādā veidā netiks saistītas ar konkrētiem respondentiem. Aptaujas laikā sniegtā informācija tiks analizēta apkopotā veidā un izmantota tikai pētījuma vajadzībām.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību!

APTAUJA