Gida pakalpojums Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornī, Jelgavas pilsētā un apkārtnē

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas reģionālais tūrisma centrs".

 

Pakalpojuma īss apraksts

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas reģionālais tūrisma centrs" piedāvā gida pakalpojumus Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornī, Jelgavas pilsētā, Jelgavas novadā un Ozolnieku novadā gan grupām, gan individuāliem interesentiem pēc pieprasījuma latviešu, angļu un krievu valodā.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona, juridiska persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

Nav noteikts.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Gida pakalpojumu izmaksas Sv.Trīsvienības baznīcas tornī noteiktas ar Jelgavas pilsētas domes 2014. gada 20. novembra lēmumu Nr.18/9 "Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas reģionālais tūrisma centrs" maksas pakalpojumu apstiprināšana":

1) Latviešu valodā, 1 stunda – 9.09 euro (bez PVN);

2) Svešvalodā (krievu, angļu, vācu), 1 stunda – 12.40 euro (bez PVN);

3) Vēstures ekspozīciju, izstāžu zāles un skatu laukuma apmeklējums Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas reģionālais tūrisma centrs" speciālista pavadībā, 1 stunda – 6.61 euro (bez PVN).

Par pakalpojumu var norēķināties skaidrā naudā vai ar maksājumu karti tūrisma informācijas centrā Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa 1.stāvā vai ar pārskaitījumu pēc izrakstīta rēķina. Par rēķina izrakstīšanu jāinformē pakalpojuma sniedzējs vismaz 1 dienu pirms pakalpojuma saņemšanas.

 

Veidlapas

Nav.

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: JPPI "Jelgavas reģionālais tūrisma centrs", adrese: Akadēmijas ielā 1, Jelgavā, Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa 1.stāvā;

Telefoniski: 63005445, 63005447;

e-pasts: tic@tornis.jelgava.lv

Darba laiks (1.maijs-30.septembris): Pirmdiena 9.00-22.00; Otrdiena 9.00-22.00; Trešdiena 9.00-22.00; Ceturtdiena 9.00-22.00; Piektdiena 9.00-22.00; Sestdiena 10.00-22.00; Svētdiena 10.00-18.00.

Darba laiks (1.oktobris-30.aprīlis): Pirmdiena 10.00-18.00; Otrdiena 10.00-21.00; Trešdiena 10.00-21.00; Ceturtdiena 10.00-21.00; Piektdiena 10.00-22.00; Sestdiena 10.00-22.00; Svētdiena 11.00-18.00.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: JPPI "Jelgavas reģionālais tūrisma centrs", adrese: Akadēmijas ielā 1, Jelgavā, Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa 1.stāvā;

Darba laiks (1.maijs-30.septembris): Pirmdiena 9.00-22.00; Otrdiena 9.00-22.00; Trešdiena 9.00-22.00; Ceturtdiena 9.00-22.00; Piektdiena 9.00-22.00; Sestdiena 10.00-22.00; Svētdiena 10.00-18.00.

Darba laiks (1.oktobris-30.aprīlis): Pirmdiena 10.00-18.00; Otrdiena 10.00-21.00; Trešdiena 10.00-21.00; Ceturtdiena 10.00-21.00; Piektdiena 10.00-22.00; Sestdiena 10.00-22.00; Svētdiena 11.00-18.00.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Pakalpojuma pieprasīšana iespējama klātienē, tūrisma informācijas centrā Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa 1.stāvā, sazinoties elektroniski vai pa telefonu.

 

Pakalpojuma saņemšana

Pakalpojumu var saņemt klātienē atbilstoši pieprasītajam pakalpojumam.

 

Atgādinājums: gida pakalpojumu Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornī, Jelgavas pilsētā un apkārtnē vēlams pieteikt vismaz 3 dienas iepriekš .

Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis ir slēgts 23.-24.jūnijā, 24.-26.decembrī, 31.decembrī un 1.janvārī, kā arī sanitārajās dienās ziemas sezonā katra mēneša pirmajā pirmdienā.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Jelgavas pilsētas domes 2014. gada 20. novembra lēmums Nr. 18/9 "Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas reģionālais tūrisma centrs" maksas pakalpojumu apstiprināšana" (ar grozījumiem Jelgavas pilsētas domes 25.05.2017. lēmums Nr.6/19);

2) Jelgavas pilsētas domes 2010. gada 26. augusta lēmums Nr. 10/2 "Pašvaldības iestādes "Jelgavas reģionālais tūrisma centrs" izveidošana, nolikuma apstiprināšana un vadītāja iecelšana" (ar grozījumiem Jelgavas pilsētas domes 24.05.2012. lēmums Nr.8/11).

 

Pārsūdzības iespējas

Nav.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JPPI "Jelgavas reģionālais tūrisma centrs" adrese: Akadēmijas ielā 1, Jelgava; tālrunis: 63005445, 63005447

e-pasts: tic@tornis.jelgava.lv