Kuģošanas līdzekļu stāvvietu saskaņojums

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība".

 

Pakalpojuma īss apraksts

Ja kuģošanas līdzekļa īpašnieks vai viņa pilnvarota persona paredz izmantot pašvaldības kuģošanas līdzekļu stāvvietu Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā ietilpstošajā Lielupes upes daļā un Driksas upē, kuģošanas līdzekli lieto komercdarbības veikšanai, jāsaņem kuģošanas līdzekļu stāvvietu saskaņojums.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona, jebkura persona.

Juridiskas un fiziskas personas, kas izmanto satiksmei kuģošanas līdzekli vai līdzekļus komercdarbības veikšanai.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

14 kalendārās dienas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

 

Veidlapas

Iesniegums (PIL 1-9).

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: JPPI

 

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība".

 

Pakalpojuma īss apraksts

Ja kuģošanas līdzekļa īpašnieks vai viņa pilnvarota persona paredz izmantot pašvaldības kuģošanas līdzekļu stāvvietu Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā ietilpstošajā Lielupes upes daļā un Driksas upē, kuģošanas līdzekli lieto komercdarbības veikšanai, jāsaņem kuģošanas līdzekļu stāvvietu saskaņojums.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona, jebkura persona.

Juridiskas un fiziskas personas, kas izmanto satiksmei kuģošanas līdzekli vai līdzekļus komercdarbības veikšanai.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

14 kalendārās dienas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

 

Veidlapas

Iesniegums (PIL 1-9).

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: JPPI "Pilsētsaimniecība", adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgavā, 9.kabinetā, tālrunis 63084470, e-pasts: pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-10.00; 15.30-16.30; Otrdiena 8.00-10.00; 15.30-16.30; Trešdiena 8.00-10.00; 15.30-16.30; Ceturtdiena 8.00-10.00; 15.30-16.30; Piektdiena 8.00-10.00.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: JPPI "Pilsētsaimniecība", adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgavā, 9.kabinetā, tālrunis 63084470, e-pasts: pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-10.00; 15.30-16.30; Otrdiena 8.00-10.00; 15.30-16.30; Trešdiena 8.00-10.00; 15.30-16.30; Ceturtdiena 8.00-10.00; 15.30-16.30; Piektdiena 8.00-10.00.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Pasažieru kuģa īpašniekam vai viņa pilnvarotai personai klātienē jāiesniedz:

1) iesniegums brīvā formā adresēts JPPI "Pilsētsaimniecība" (PIL 1-9), kurā norāda pasažieru kuģa vārdu, reģistrācijas numuru, laika periodu, kurā plānots izmantot stāvvietu, bet ne ilgāk kā līdz kārtējā gada 31. decembrim un stāvvietas numuru, atbilstoši shēmai "Kuģošanas līdzekļu piestātņu izvietojums Driksas upē" (https://www.pilsetsaimnieciba.lv/pakalpojumi/kugosanas-lidzeklu-stavvietu-saskanojums/);

2) maršruta saskaņojums ar Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādi "Jelgavas reģionālais tūrisma centrs" (Akadēmijas iela 1, Jelgava, LV-3001, tālrunis 63005445, 63005447, e-pasts: tic@tornis.jelgava.lv);

3) pilnvara, ja iesniegumu iesniedz īpašnieka pilnvarota persona.

 

Pakalpojuma saņemšana

Saskaņojumu stāvvietas izmantošanai, pasažieru kuģa īpašnieks vai viņa pilnvarota persona saņem klātienē JPPI "Pilsētsaimniecība".

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017. gada 27. aprīļa saistošie noteikumi Nr.17/13 "Par Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā ietilpstošās Lielupes upes daļas un Driksas upes izmantošanu".

 

Pārsūdzības iespējas

Nav.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JPPI "Pilsētsaimniecība" adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgava, 9.kab.; tālrunis: 63084470.

e-pasts: pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv