Muzeja krājuma izmantošana pētnieciskajam darbam

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs".

 

Pakalpojuma īss apraksts

Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs piedāvā muzeja krājumu izmantošanu dažādiem pētnieciskajiem darbiem.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona, Juridiska persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

Pēc pieprasījuma.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Pakalpojuma maksa Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā noteikta ar Jelgavas pilsētas domes 2014. gada 20. novembra lēmumu Nr.18/10 "Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs" maksas pakalpojumu apstiprināšana":

1) Mākslas priekšmetu (darbi, kas radīti līdz 1945.gadam) deponēšana, 1 vienība, 1 reize – 50.00 euro (bez PVN);

2) Mākslas priekšmetu (darbi, kas radīti pēc 1945.gada) deponēšana, 1 vienība, 1 reize – 30.00 euro (bez PVN);

3) Mākslas priekšmetu deponēšana pasākumiem ārpus muzeja, 1 vienība dienā – 7.00 euro (bez PVN);

4) Iepazīšanās ar neeksponētu priekšmetu muzeja krājumā, 1 vienība – 0.50 euro (bez PVN);

5) Muzeja ekspozīciju noma filmēšanai, 1 telpa – minimālā maksa 15.00 euro (bez PVN);

6) Muzeja krājuma priekšmeta reproducēšana, 1 vienība – minimālā maksa 15.00 euro (bez PVN);

7) Attēla, dokumenta ieskenēšana, apstrāde un ieraksts diskā (nav iekļauta diska cena), 1 vienība – 5.00 euro (bez PVN).

8) Muzeja krājuma izmantošana akreditētajiem Latvijas muzejiem  un Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādēm ir bez maksas.

 

Veidlapas

Nav.

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: JPPI "Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs", adrese: Akadēmijas iela 10, Jelgavā;

e-pasts: muzejs@muzejs.jelgava.lv

Darba laiks (1.maijs-30.septembris): Otrdiena 11.00-18.00; Trešdiena 11.00-18.00; Ceturtdiena 11.00-18.00; Piektdiena 11.00-18.00; Sestdiena 11.00-18.00; Svētdiena 11.00-18.00.

Darba laiks (1.oktobris-30.aprīlis): Otrdiena 10.00-17.00; Trešdiena 10.00-17.00; Ceturtdiena 10.00-17.00; Piektdiena 10.00-17.00; Sestdiena 10.00-17.00; Svētdiena 10.00-17.00.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs, adrese: Akadēmijas iela 10, Jelgavā;

Darba laiks (1.maijs-30.septembris): Otrdiena 11.00-18.00; Trešdiena 11.00-18.00; Ceturtdiena 11.00-18.00; Piektdiena 11.00-18.00; Sestdiena 11.00-18.00; Svētdiena 11.00-18.00.

Darba laiks (1.oktobris-30.aprīlis): Otrdiena 10.00-17.00; Trešdiena 10.00-17.00; Ceturtdiena 10.00-17.00; Piektdiena 10.00-17.00; Sestdiena 10.00-17.00; Svētdiena 10.00-17.00.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Pakalpojuma pieprasīšana iespējama klātienē Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā  vai iepriekš sazinoties elektroniski pa e-pastu.

 

Pakalpojuma saņemšana

Pakalpojumu var saņemt klātienē atbilstoši pieprasītajam pakalpojumam.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Jelgavas domes 2006. gada 20. aprīļa lēmums Nr. 6/3 “Par pašvaldības iestādes "Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs" nolikuma jaunās redakcijas apstiprināšanu” (ar grozījumiem Jelgavas pilsētas domes 24.05.2012. lēmums Nr.8/10);

2) Jelgavas pilsētas domes 2014. gada 20. novembra lēmums Nr. 18/10 "Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs" maksas pakalpojumu apstiprināšana" (ar grozījumiem Jelgavas pilsētas domes 17.12.2015. lēmums Nr. 15/3; 23.02.2017. lēmums Nr. 3/8; 25.05.2017. lēmums Nr. 6/18; 25.04.2019. lēmums Nr. 5/10).

 

Pārsūdzības iespējas

Nav.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JPPI "Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs", adrese: Akadēmijas iela 10, Jelgava;

e-pasts: muzejs@muzejs.jelgava.lv