Sabiedrības integrācijas pārvaldes telpu un inventāra izmantošana

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas sabiedrības integrācijas pārvalde.

 

Pakalpojuma īss apraksts

Nevalstiskās organizācijas, lai pieteiktu Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvaldes (turpmāk – SIP) rīcībā esošās ārējiem klientiem pieejamās telpas  (Zāle, Konferenču zāle, Nevalstiskās organizācijas telpa, Mazākumtautību telpa, Jauniešu telpas Nr.1, Nr.2., Nr.3., gaiteņi Skolotāju iela 8, Jelgava) un papildu inventāru izmantošanai SIP telpās, nepieciešams iesniegt iesniegumu, ko parakstījis pieteicēja organizācijas paraksttiesīgā persona.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Privāto tiesību juridiska persona.

Pieteikt SIP telpas/inventāru var tikai LR Uzņēmuma reģistrā reģistrētas nevalstiskās organizācijas (priekšroka Jelgavas pilsētā reģistrētām nevalstiskajām organizācijām).

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

5 darba dienas.

Iesnieguma izskatīšanas laiks ir līdz 5 darba dienām. Ja iesniegums saņemts pa pastu, izskatīšanas laiks ir no saņemšanas dienas SIP.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

 

Veidlapas

Iesniegums par telpu un inventāra izmantošanu (Veidlapa 10-2).

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvalde, adrese: Skolotāju iela 8, Jelgava, tālrunis 63005467, 63005468;

Pa pastu: Sabiedrības integrācijas pārvalde, Skolotāju iela 8, Jelgava, LV-3001

e-pasts: sip@dome.jelgava.lv, sadaļā "Tēma" (Subject) norādot: "Iesniegums par SIP telpu izmantošanu".

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvalde, adrese: Skolotāju iela 8, Jelgava.

SIP telpu pieejamība ārējiem klientiem: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-20.00; Trešdiena 8.00-20.00; Ceturtdiena 8.00-20.00; Piektdiena 8.00-19.00; Sestdiena 9.00-18.00; Svētdiena 9.00-17.00.

Telefoniski, atbilstoši iesniedzēja iesniegumā minētajām norādēm.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Klients pieprasa SIP telpas (un inventāru) iesniedzot Iesniegumu par telpu un inventāra izmantošanu (Veidlapa 10-2). Pirms iesnieguma nosūtīšanas ir iespēja sazināties klātienē vai  pa tālruni, lai provizoriski noskaidrotu telpu/inventāra pieejamību interesējošā datumā un laikā.

Iesniegumu var iesniegt klātienē vai elektroniski. Elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

 

Pakalpojuma saņemšana

Pēc iesnieguma izskatīšanas atbildīgais speciālists sazināsies ar pieteicēju uz iesniegumā noradīto tālruņa numuru.

SIP telpu/inventāra izmantošana atbilstoši pieprasījumam.

 

Atgādinājums - telpas atļauts izmantot ievērojot SIP Iekšējās kartības noteikumus ārējiem klientiem un citus normatīvos aktus.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

Jelgavas pilsētas pašvaldības izpilddirektores 2018. gada 27. marta rīkojums Nr.103-ri "Par Sabiedrības integrācijas pārvaldes Iekšējās kārtības noteikumu ārējiem klientiem apstiprināšanu".

 

Pārsūdzības iespējas

Nav.

 

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvalde; adrese: Skolotāju iela 8, Jelgava, tālrunis: 63005467, 63005468;

e-pasts: sip@dome.jelgava.lv