Sabiedrības integrācijas pārvaldes telpu un inventāra izmantošana

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvalde.

 

Pakalpojuma īss apraksts

Lai pieteiktu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvaldes (turpmāk – SIP) klientiem pieejamās telpas un papildu inventāru izmantošanai SIP telpās, nepieciešams iesniegt iesniegumu, ko parakstījusi pieteicēja organizācijas paraksttiesīgā persona.

 

Atrašanās vieta: Skolotāju iela 8, Jelgava

 

Pieejamās telpas: Zāle (306), Konferenču zāle (308), Nevalstiskās organizācijas (NVO) telpa (110), Mazākumtautību telpa (108), Nodarbību telpa Nr.1. (104), Nodarbību telpa Nr.2. (208), Nodarbību telpa Nr.3. (209), Jauniešu telpa "Relax" (307), Jauniešu telpa "Chill" (310).

 

Pakalpojuma saņēmējs

Privāto tiesību juridiska persona.

Pieteikt SIP telpas/inventāru var tikai LR Uzņēmuma reģistrā reģistrētas nevalstiskās organizācijas (priekšroka Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā reģistrētām nevalstiskajām organizācijām).

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

5 darba dienas.

Iesnieguma izskatīšanas laiks ir līdz 5 darba dienām. Ja iesniegums saņemts pa pastu, par izskatīšanas sākuma laiku uzskata tā saņemšanas dienu SIP.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Maksas pakalpojums, izņemot Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā reģistrētām biedrībām un nodibinājumiem

 

Veidlapas

Iesniegums par telpu un inventāra izmantošanu (Veidlapa 10-2 vai elektroniski aizpildāma veidlapa E-veidlapa 10-2).

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvalde, adrese: Skolotāju iela 8, Jelgava, tālrunis 63005467, 63005468;

Pa pastu: Sabiedrības integrācijas pārvalde, Skolotāju iela 8, Jelgava, LV-3001

e-pasts: sip@dome.jelgava.lv, sadaļā "Tēma" (Subject) norādot: "Iesniegums par SIP telpu izmantošanu".

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvalde, adrese: Skolotāju iela 8, Jelgava.

SIP telpu pieejamība klientiem: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-20.00; Trešdiena 8.00-20.00; Ceturtdiena 8.00-20.00; Piektdiena 8.00-19.00; Sestdiena 9.00-18.00; Svētdiena 9.00-17.00.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Klients pieprasa SIP telpas (un inventāru) iesniedzot Iesniegumu par telpu un inventāra izmantošanu (Veidlapa 10-2 vai elektroniski aizpildāma veidlapa E-veidlapa 10-2). Pirms iesnieguma nosūtīšanas ir jāsazinās klātienē vai  pa tālruni, lai provizoriski noskaidrotu telpu/inventāra pieejamību interesējošā datumā un laikā.

Iesniegumu var iesniegt klātienē vai elektroniski. Elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

 

Pakalpojuma saņemšana

Pēc iesnieguma izskatīšanas atbildīgais speciālists sazināsies ar pieteicēju uz iesniegumā noradīto tālruņa numuru.

SIP telpu/inventāra izmantošana atbilstoši pieprasījumam.

 

Atgādinājums - telpas atļauts izmantot ievērojot SIP Iekšējās kartības noteikumus klientiem un citus normatīvos aktus.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

Jelgavas pilsētas pašvaldības izpilddirektores 2021.gada 22.janvāra rīkojums Nr.35-ri "Par Sabiedrības integrācijas pārvaldes Iekšējās kārtības noteikumu klientiem apstiprināšanu".

 

Pārsūdzības iespējas

Nav.

 

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvalde; adrese: Skolotāju iela 8, Jelgava, tālrunis: 63005467, 63005468;

e-pasts: sip@dome.jelgava.lv