Tūrisma informācijas sniegšana par tūrisma piedāvājumu Jelgavas pilsētā, Jelgavas novadā un Ozolnieku novadā

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas reģionālais tūrisma centrs".

 

Pakalpojuma īss apraksts

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas reģionālais tūrisma centrs" tūrisma informācijas centrs nodrošina bezmaksas tūrisma informācijas sniegšanu (informāciju par tūrisma objektiem, apskates vietām, ēdināšanas, izklaides un sporta iespējām u.tml.) par Jelgavas pilsētu, Jelgavas novadu un Ozolnieku novadu latviešu, krievu un angļu valodā klātienē, elektroniski un pa telefonu. Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa tūrisma informācijas centrā pieejami tūrisma materiāli – brošūras, bukleti, kartes un ceļveži – par Jelgavu un apkārtni, Zemgali, Latviju latviešu valodā un svešvalodās.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Jebkura persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

Tūrisma informācija tiek sniegta nekavējoties. Papildus informācija tiek sagatavota 1-3 darba dienu laikā.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

 

Veidlapas

Nav.

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: JPPI "Jelgavas reģionālais tūrisma centrs", adrese: Akadēmijas ielā 1, Jelgavā, Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa 1.stāvā;

Telefoniski: 63005445, 63005447;

e-pasts: tic@tornis.jelgava.lv

Darba laiks (1.maijs-30.septembris): Pirmdiena 9.00-22.00; Otrdiena 9.00-22.00; Trešdiena 9.00-22.00; Ceturtdiena 9.00-22.00; Piektdiena 9.00-22.00; Sestdiena 10.00-22.00; Svētdiena 10.00-18.00.

Darba laiks (1.oktobris-30.aprīlis): Pirmdiena 10.00-18.00; Otrdiena 10.00-21.00; Trešdiena 10.00-21.00; Ceturtdiena 10.00-21.00; Piektdiena 10.00-22.00; Sestdiena 10.00-22.00; Svētdiena 11.00-18.00.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: JPPI "Jelgavas reģionālais tūrisma centrs", adrese: Akadēmijas ielā 1, Jelgavā, Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa 1.stāvā;

Darba laiks (1.maijs-30.septembris): Pirmdiena 9.00-22.00; Otrdiena 9.00-22.00; Trešdiena 9.00-22.00; Ceturtdiena 9.00-22.00; Piektdiena 9.00-22.00; Sestdiena 10.00-22.00; Svētdiena 10.00-18.00.

Darba laiks (1.oktobris-30.aprīlis): Pirmdiena 10.00-18.00; Otrdiena 10.00-21.00; Trešdiena 10.00-21.00; Ceturtdiena 10.00-21.00; Piektdiena 10.00-22.00; Sestdiena 10.00-22.00; Svētdiena 11.00-18.00.

Pa telefonu vai uz e-pasta adresi, atbilstoši pieprasīšanas veidam.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Pakalpojuma pieprasīšana iespējama klātienē, tūrisma informācijas centrā Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa 1.stāvā, sazinoties elektroniski vai pa telefonu.

 

Pakalpojuma saņemšana

Tūrisma speciālists sniedz pieprasīto informāciju, nepieciešamības gadījumā informācija tiek sagatavota 1-3 darba dienu laikā.

Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

 

Atgādinājums: Tūrisma informācijas centrs ir slēgts 23.-24.jūnijā, 24.-26.decembrī, 31.decembrī un 1.janvārī.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Tūrisma likums (01.01.1999.);

2) Jelgavas pilsētas domes 2010. gada 26. augusta lēmums Nr. 10/2 "Pašvaldības iestādes "Jelgavas reģionālais tūrisma centrs" izveidošana, nolikuma apstiprināšana un vadītāja iecelšana" (ar grozījumiem Jelgavas pilsētas domes 24.05.2012. lēmums Nr.8/11).

 

Pārsūdzības iespējas

Nav.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JPPI "Jelgavas reģionālais tūrisma centrs" adrese: Akadēmijas ielā 1, Jelgava; tālrunis: 63005445, 63005447

e-pasts: tic@tornis.jelgava.lv