Banku konti, kuros var nomaksāt Jelgavas valstspilsētas nekustamā īpašuma nodokli

Saņēmējs: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes Centrālā pārvalde Finanšu departaments, reģ. Nr. 90000049529

 

Bankas:

  • AS"SEB banka", kods UNLALV2X, konts LV96UNLA0008001130601
  • AS"Swedbank", kods HABALV22, konts LV93HABA0551000076525
  • AS"Citadele banka", kods PARXLV22, konts LV37PARX0005697570001
  • AS"Luminor Bank", kods RIKOLV2X, konts LV05RIKO0002013095917