Banku konti, kuros var nomaksāt Jelgavas pilsētas nekustamā īpašuma nodokli

Saņēmējs: Jelgavas Domes Finanšu nodaļa, reģ. Nr. 90000049529

Bankas:

  • AS "SEB banka", kods UNLALV2X, konts LV96UNLA0008001130601;
  • AS "Swedbank", kods HABALV22, konts LV93HABA0551000076525;
  • AS "Citadele banka", kods PARXLV22, konts LV37PARX0005697570001;
  • AS "Luminor Bank", kods RIKOLV2X, konts LV05RIKO0002013095917.