Atzinumu par būves/objekta gatavību ekspluatācijai izsniegšana

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība".

 

Pakalpojuma īss apraksts

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība" izsniedz atzinumu par būves/objekta gatavību ekspluatācijai. Būves/objekta apsekošana dabā tiek organizēta 1 reizi nedēļā trešdienās. Pēc nepieciešamības apsekošanā piedalās Iesniedzēja pārstāvis.  

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona, Juridiska persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

14 dienas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

 

Veidlapas

Iesniegums atzinuma saņemšanai (PIL 3-4).

Iesniedzot pakalpojuma pieprasījumu Būvniecības informācijas sistēmā bis.gov.lv, iesnieguma veidlapa nav jāizmanto.

 

Pieprasīšanas kanāli

e-pakalpojums Būvniecības informācijas sistēmā bis.gov.lv "Atzinuma par būves gatavību ekspluatācijai pieprasīšana"

 

e-pasts: pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv

 

e-adrese: 

 

Klātiene: JVPI "Pilsētsaimniecība", adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgavā, 9.kabinetā, tālrunis 63084470;

 

Darba laiks:

Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00;

Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00;

Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00;

Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00;

Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

 

Pa pastu vai ievietojot pastkastītē pie JVPI “Pilsētsaimniecība” ieejas durvīm: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16A, Jelgava, LV-3001

 

Saņemšanas kanāli

Elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā vai atbilstoši iesniedzēja iesniegumā minētajām norādēm.

 

Klātiene: JVPI "Pilsētsaimniecība", adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgavā, 9.kabinetā, tālrunis 63084470

 

Darba laiks:

Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00;

Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00;

Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00;

Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00;

Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Jāiesniedz pieprasījums Būvniecības informācijas sistēmā bis.gov.lv vai iesniegums (PIL 3-4)  atzinuma saņemšanai un būves izpilduzmērījums vai aktuāls topogrāfiskais plāns

 

Pakalpojuma saņemšana

Pēc būves/objekta apsekošanas dabā tiek sagatavots apsekošanas akts. Ja būvi/objektu var pieņemt ekspluatācijā, tiek izsniegts atzinums.

Ja būvi/objektu nevar pieņemt ekspluatācijā, tiek sagatavota informatīvā vēstule par konstatētajām neatbilstībām un atteikumu izsniegt atzinumu.  

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Būvniecības likums (01.10.2014);

2) Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" (stājas spēkā 01.10.2014.);

3) Jelgavas pilsētas domes 2012. gada 29. novembra lēmums Nr. 15/8 "Pašvaldības iestādes "Pilsētsaimniecība" nolikuma apstiprināšana" (ar grozījumiem Jelgavas pilsētas domes 28.01.2016. lēmums Nr.1/9; 27.04.2017. lēmums Nr.5/19; 25.01.2018. lēmums Nr.1/16; 23.08.2018. lēmums Nr.11/8; 25.04.2019. lēmums Nr.5/7).

 

Pārsūdzības iespējas

Nav.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI "Pilsētsaimniecība" adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgava, 9.kab.; tālrunis: 63026649, 63084470.

e-pasts: pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv