Atzinumu par būves/objekta gatavību ekspluatācijai izsniegšana

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība".

 

Pakalpojuma īss apraksts

JPPI "Pilsētsaimniecība" izsniedz atzinumu par būves/objekta gatavību ekspluatācijai. Iestādes speciālisti organizē būves/objekta apsekošanu dabā. Apsekošanā piedalās Iesniedzēja pārstāvis, uzrādot akceptētu būvniecības ieceres dokumentāciju. Iesniedzēji, kuri saņēmuši arī rakšanas atļauju, to var nodot. Apsekošana tiek veikta 1 reizi nedēļā trešdienās.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona, Juridiska persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

14 dienas.

Atzinumu sagatavo 14 kalendāro dienu laikā.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

 

Veidlapas

Iesniegums atzinuma saņemšanai (PIL 4-12).

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: JPPI "Pilsētsaimniecība", adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgavā, 9.kabinetā, tālrunis 63026649, 63084470;

e-pasts: pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: JPPI "Pilsētsaimniecība", adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgavā, 9.kabinetā, tālrunis 63026649, 63084470, e-pasts: pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

Pa e-pastu, atbilstoši iesniedzēja iesniegumā minētajām norādēm.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Personai klātienē vai elektroniski jāiesniedz iesniegums atzinuma saņemšanai (PIL 4-12). Iesniedzot iesniegumu, jāuzrāda akceptētu būvniecības ieceres dokumentāciju. Elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

 

Pakalpojuma saņemšana

Ja būvi/objektu var pieņemt ekspluatācijā, tiek sagatavots apsekošanas akts un atzinums un iesniedzējs tiek informēts par dokumentācijas saņemšanu.

Ja būvi/objektu nevar pieņemt ekspluatācijā, tiek sagatavots apsekošanas akts par konstatētajām neatbilstībām un informatīva vēstule un iesniedzējs tiek informēts, ka sagatavota informatīva vēstule un Atzinums netiks izsniegts.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Būvniecības likums (01.10.2014);

2) Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" (stājas spēkā 01.10.2014.);

3) Jelgavas pilsētas domes 2012. gada 29. novembra lēmums Nr. 15/8 "Pašvaldības iestādes "Pilsētsaimniecība" nolikuma apstiprināšana" (ar grozījumiem Jelgavas pilsētas domes 28.01.2016. lēmums Nr.1/9; 27.04.2017. lēmums Nr.5/19; 25.01.2018. lēmums Nr.1/16; 23.08.2018. lēmums Nr.11/8; 25.04.2019. lēmums Nr.5/7).

 

Pārsūdzības iespējas

Nav.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JPPI "Pilsētsaimniecība" adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgava, 9.kab.; tālrunis: 63026649, 63084470.

e-pasts: pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv