Ģeodēzisko uzmērījumu (izpētes) saskaņošana

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Būvvalde.

 

Pakalpojuma īss apraksts

Topogrāfiskā plānu, izpildshēmu (inženierkomunikāciju, ēku piesaistes), kadastrālās uzmērīšanas, būvasu nosprauduma protokola saskaņošana. Aizsargjoslu, situācijas pareizības, apzīmējumu atbilstība specifikācijai saskaņošana atbilstoši Jelgavas pilsētas teritorijas plānojumam, augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas specifikācijai un objekta ievietošana augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona, Publisko tiesību juridiska persona, Privāto tiesību juridiska persona.

Sertifikāts topogrāfisko darbu veikšanai.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

30 darba dienas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

 

Veidlapas

Iesniegums par ģeodēzisko uzmērījumu (izpētes) saskaņošanu (Veidlapa 4-35 vai elektroniski aizpildāma veidlapa E-veidlapa 4-35).

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522, 63005537;

e-pasts: info@dome.jelgava.lv

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522, 63005537;

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Personai jāiesniedz iesniegums kopā ar topogrāfiskais plāna izdruku un informāciju vektordatu formātā (.dgn vai .dwg).

Dokumentus var iesniegt klātienē vai elektroniski. Elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

 

Pakalpojuma saņemšana

Persona atbildi saņem klātienē.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Ģeotelpiskās informācijas likums (13.01.2010.);

2) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2010.gada 23.septembra saistošie noteikumi Nr. 10-16 "Ģeotelpiskās informācijas apstrādes un ģeodēziskās darbības kārtība Jelgavas pilsētā".

 

Pārsūdzības iespējas

Nav.

 

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs; adrese: Lielā iela 11, Jelgava; tālrunis: 63005522, 63005576.

e-pasts: dome@dome.jelgava.lv

 

 

Ņemot vērā fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības nosacījumus, informējam:

 

Turpmāk topogrāfisko mērījumu plānus un izpildmērījumu plānus Jelgavas pilsētas pašvaldībā lūdzu iesniegt elektroniski. Sertificētā persona elektroniski parakstītu iesniegumu (pielikums) sūta uz e-pastu: info@dome.jelgava.lv

 

Pie iesnieguma pievienojamie dokumenti:

  • uzmērījuma plāns vektordatu formātā;
  • saskaņojumu apliecinājums ar sekojošajiem komunikāciju turētājiem:

- SIA "Jelgavas ūdens",

- AS "Gaso",

- AS "Sadales tīkls",

- JPPA "Pilsētsaimniecība"

  • atsevišķos gadījumos saskaņojumu apliecinājums ar:

- VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs",

- VAS "Latvijas dzelzceļš",

un citu komunikāciju turētāju saskaņojumi, kuru komunikācijas atrodas uzmērīšanas teritorijā;

  • Valsts zemes dienesta izsniegto datni ar Kadastra informācijas sistēmas datiem;
  • uzmērīšanas lieta.