Izziņas pašaudzētās produkcijas tirdzniecībai izsniegšana

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Finanšu departaments

 

Pakalpojuma īss apraksts

Izziņa tiek sagatavota pēc pieprasījuma un var būt nepieciešama zemes īpašuma, valdījuma vai lietošanas tiesību apliecināšanai tirgojot pašaudzētu produkciju tirgos, ielu tirdzniecības vietās vai nododot pašaudzēto produkciju pārstrādei.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona, Privāto tiesību juridiska persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

30 darba dienas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

 

Veidlapas

Iesniegums par izziņu pašaudzētai produkcijai (Veidlapa 5-5 vai elektroniski aizpildāma veidlapa E-veidlapa 5-5).

 

Pieprasīšanas kanāli

E-pakalpojums portālā www.epakalpojumi.lv "Ziņojums pašvaldībai"

e-adrese

e-pasts: pasts@jelgava.lv

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522;

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.

 

Saņemšanas kanāli

Elektroniski vai pa pastu, atbilstoši nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja norādēm.

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522;

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Iesniedzējam jāaizpilda Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Finanšu departamentam adresēts iesniegums izziņas izsniegšanai pašaudzētās produkcijas tirdzniecībai.

Iesniegumu var iesniegt klātienē vai elektroniski. Pieprasot pakalpojumu klātienē, īpašniekam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte). Elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

Dokumentus var iesniegt elektroniski arī izmantojot pašvaldības e-adresi.

 

Pakalpojuma saņemšana

Pēc iesniedzēja dokumentu saņemšanas Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Finanšu departaments izskata iesniegtos dokumentus un sagatavo izziņu vai motivētu atteikumu izziņas atteikumam par ko rakstiski tiek informēts iesnieguma iesniedzējs.

Izziņu izsniedz klātienē Klientu apkalpošanas centrā, nosūta pa pastu vai elektroniski, atbilstoši iesniedzēja norādēm.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Iesniegumu likums (01.01.2008.);

2) Administratīvā procesa likums (01.02.2004.).

 

Pārsūdzības iespējas

Nav

 

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs; adrese: Lielā iela 11, Jelgava; tālrunis: 63005522, 63005550.

e-pasts: pasts@jelgava.lv

 

Informācija atjaunota 01.02.2023.