Izziņa pašaudzētās produkcijas tirdzniecībai

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Finanšu nodaļa.

 

Pakalpojuma īss apraksts

Izziņa tiek sagatavota pēc pieprasījuma un var būt nepieciešama zemes īpašuma, valdījuma vai lietošanas tiesību apliecināšanai tirgojot pašaudzētu produkciju tirgos, ielu tirdzniecības vietās vai nododot pašaudzēto produkciju pārstrādei.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona, Privāto tiesību juridiska persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

30 darba dienas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

 

Veidlapas

Iesniegums par izziņu pašaudzētai produkcijai (Veidlapa 5-5 vai elektroniski aizpildāma veidlapa E-veidlapa 5-5).

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522;

e-pasts: dome@dome.jelgava.lv

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522;

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.

Pa pastu vai uz e-pasta adresi, atbilstoši nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja norādēm.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Iesniedzējam jāaizpilda Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Finanšu nodaļai adresēts iesniegums izziņas izsniegšanai pašaudzētās produkcijas tirdzniecībai.

Iesniegumu var iesniegt klātienē vai elektroniski. Pieprasot pakalpojumu klātienē, īpašniekam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte). Elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

Dokumentus var iesniegt elektroniski arī izmantojot valsts pārvaldes pakalpojuma portāla Latvija.lv e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei".

 

Pakalpojuma saņemšana

Pēc iesniedzēja dokumentu saņemšanas Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Finanšu nodaļa izskata iesniegtos dokumentus un sagatavo izziņu vai motivētu atteikumu izziņas atteikumam par ko rakstiski tiek informēts iesnieguma iesniedzējs.

Izziņu izsniedz klātienē Klientu apkalpošanas centrā, nosūta pa pastu vai e-pastu, atbilstoši iesniedzēja norādēm.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Iesniegumu likums (01.01.2008.);

2) Administratīvā procesa likums (01.02.2004.).

 

Pārsūdzības iespējas

Lēmumu viena mēneša laikā var apstrīdēt Jelgavas pilsētas domē, iesniedzot iesniegumu Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā.

 

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs; adrese: Lielā iela 11, Jelgava; tālrunis: 63005522, 63005552.

e-pasts: dome@dome.jelgava.lv