Izziņas par nekustamā īpašuma nodokļa parāda neesamību saņemšana

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Finanšu nodaļa.

 

Pakalpojuma īss apraksts

Izziņa tiek sagatavota pēc pieprasījuma un var būt nepieciešama īpašuma tiesību reģistrācijai zemesgrāmatu nodaļa, kredīta saņemšanai kredītiestādē, dalībai publiskajos iepirkumos un citos gadījumos.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona, Publisko tiesību juridiska persona, Privāto tiesību juridiska persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

3 darba dienas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

 

Veidlapas

Iesniegums izziņas izsniegšanai par nekustamā īpašuma nodokļa parāda neesamību (Veidlapa 5-3 vai elektroniski aizpildāma veidlapa E-veidlapa 5-3).

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522;

e-pasts: dome@dome.jelgava.lv

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522;

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.

Pa pastu vai uz e-pasta adresi, atbilstoši nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja norādēm.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Iesniedzējam jāiesniedz Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Finanšu nodaļai adresēts iesniegums izziņas izsniegšanai par nekustamā īpašuma nodokļa parāda neesamību.

Iesniegumu var iesniegt klātienē vai elektroniski. Pieprasot pakalpojumu klātienē, īpašniekam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte), pilnvarniekam - pilnvara, bet personai, kura iegādājusies īpašumu- personu apliecinošs dokuments un darījumu apliecinošs dokuments. Elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

Dokumentus var iesniegt elektroniski arī izmantojot valsts pārvaldes pakalpojuma portāla Latvija.lv e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei".

 

Pakalpojuma saņemšana

Pēc saņemto dokumentu izskatīšanas, Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Finanšu nodaļa sagatavo izziņu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda neesamību vai motivētu atteikumu izziņas atteikumam, par ko rakstiski tiek informēts iesnieguma iesniedzējs.

Izziņu izsniedz klātienē Klientu apkalpošanas centrā, nosūta pa pastu vai e-pastu, atbilstoši iesniedzēja norādēm.

 

Atgādinājums: lai reģistrētu īpašuma tiesības Jelgavas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā, izziņa nav obligāta, ja aprēķinātais nodoklis ir nomaksāts pilnā apmērā un Jelgavas tiesas zemesgrāmatu nodaļa par to ir pārliecinājusies tiešsaistes datu pārraides režīmā.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Iesniegumu likums (01.01.2008.);

2) Administratīvā procesa likums (01.02.2004.);

3) Likums "Par nekustamā īpašuma nodokli" (01.01.1998.);

4) Likums "Par pašvaldībām" (09.06.1994.).

 

Pārsūdzības iespējas

Nav.

 

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs; adrese: Lielā iela 11, Jelgava; tālrunis: 63005522, 63005552.

e-pasts: dome@dome.jelgava.lv