Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācija

Pakalpojuma sniedzējs

Lauksaimniecības datu centrs.

 

Pakalpojuma īss apraksts

Mājas (istabas) dzīvnieku – suņu, kaķu un mājas (istabas) sesku – reģistrācijas kārtību nosaka MK noteikumi Nr.491 "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtību". Lai veiktu mājdzīvnieka reģistrāciju, tam ir jābūt ar implantētu mikroshēmu (mikročipētam). Mikročipēšanu veic veterinārārsts. Kaķu un mājas (istabas) sesku reģistrācija nav obligāta.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas un juridiskas personas.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

1 darba diena.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Mājas (istabas) dzīvnieka īpašniekam vai turētājam ir jāveic šādi maksājumi:

  1. samaksa par suņa apzīmēšanu ar mikroshēmu un reģistrāciju – to nosaka katrs veterinārā pakalpojuma sniedzējs saskaņā ar savu pakalpojumu izcenojumu cenrādi;
  2. vienreizēja maksa Lauksaimniecības datu centram par mājas (istabas) dzīvnieka reģistrāciju datubāzē – 7.00 euro. Apmaksu veic pēc Lauksaimniecības datu centra sagatavotā rēķina.

Par suņa turēšanu Jelgavas valstspilsētā ir jāmaksā ikgadējā pašvaldības nodeva - 6.00 euro gadā, saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem par pašvaldības nodevām. Ikgadējais maksājums veicams līdz konkrētā gada 31.martam.

 

Veidlapas

Nav.

 

Pieprasīšanas kanāli

e-pakalpojums Lauksaimniecības datu centra portālā www.ldc.gov.lv "Reģistrēt Mājas (istabas) dzīvnieku".

 

Saņemšanas kanāli

e-pakalpojums portālā Latvija.lv "Mani reģistrētie mājas (istabas) dzīvnieki" 

 

e-pakalpojums portālā Latvija.lv "Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka īpašumtiesību maiņas reģistrācija"

 

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Ministru kabineta noteikumi Nr.491 "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība" paredz, ka sunim, kas sasniedzis sešu mēnešu vecumu, jābūt mikročipotam (jābūt implantētai mikroshēmai), un tas jāreģistrē Lauksaimniecības Datu centra (LDC) datu bāzē. Kaķu un mājas (istabas) sesku reģistrācija nav obligāta. Sunim ir jābūt reģistrētam: pirms atsavināšanas (pārdošanas, dāvināšanas, atdošanas, utt), ja uz laiku tas tiek izvests no valsts, sasniedzot 4 mēnešu vecumu, ja piedalās izstādēs, 10 dienu laikā pēc ievešanas.

 

Ar 04.01.2022 mājas (istabas) dzīvnieku pirmreizējo reģistrāciju veic tikai praktizējošs veterinārārsts.

 

Mājas (istabas) dzīvnieka īpašniekam vai turētājam informācija datubāzē ir jāatjauno tad, kad mainās reģistrētā mājas (istabas) dzīvnieka turēšanas vieta vai tā īpašnieks vai turētājs, dzīvnieks ir nomiris, pazudis vai atrasts (notikums ar dzīvnieku).

 

Par reģistrāciju skatīt informāciju Lauksaimniecības Datu centra mājaslapā: https://www.ldc.gov.lv/lv/informacija-par-registresanu

 

Mājas (istabas) dzīvnieka reģistrācijas kārtība skatāma šeit: https://www.zm.gov.lv/veterinarija/jaunumi/majas-istabas-dzivnieka-apzimesanas-un-registracijas-kartiba?id=12690

 

Pakalpojuma saņemšana

Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei. Portālā Latvija.lv, izmantojot Lauksaimniecības datu centra e-pakalpojumu "Mani reģistrētie mājas (istabas) dzīvnieki" persona var apskatīt informāciju par savā īpašumā reģistrētajiem vai turējumā esošajiem mājas (istabas) dzīvniekiem. Izmantojot e-pakalpojumu "Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka īpašumtiesību maiņas reģistrācija" var veikt mājas dzīvnieka īpašumtiesību nodošanu citai fiziskai personai un apstiprināt īpašumtiesību pārņemšanu.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Veterinārmedicīnas likums (01.07.2001.);

2) Ministra kabineta noteikumi Nr.491 "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtību" (stājas spēkā 01.07.2011.);

3) Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.16-12 "Par mājdzīvnieku turēšanu Jelgavas pilsētā" (stājās spēkā 21.05.2016.);

4) Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.185 “Par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām” (stājās spēkā 13.02.2008.).

 

Pārsūdzības iespējas

Nav.

 

Uzziņas par pakalpojumu

Lauksaimniecības datu centrs; adrese: Dobeles iela 41a, Jelgava; tālrunis: 26510575, 22015476; e-pasts: ldc@ldc.gov.lv;

LDC mājaslapa: https://www.ldc.gov.lv/lv/majas-istabas-dzivnieku-notikumu-registresana