Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācija

Pakalpojuma sniedzējs

Lauksaimniecības datu centrs.

 

Pakalpojuma īss apraksts

Mājas (istabas) dzīvnieku – suņu, kaķu un mājas (istabas) sesku – reģistrācijas kārtību nosaka MK noteikumi Nr.491 "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtību". Lai veiktu mājdzīvnieka reģistrāciju, tam ir jābūt ar implantētu mikroshēmu (mikročipētam). Mikročipēšanu veic veterinārārsts. Kaķu un mājas (istabas) sesku reģistrācija nav obligāta.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas un juridiskas personas.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

1 darba diena.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Mājdzīvnieka reģistrācija vienotajā valsts reģistrā ir maksas pakalpojums - vienreizēja maksa 7.00 euro. Apmaksu veic pēc Lauksaimniecības datu centra sagatavotā rēķina.

Par suņa turēšanu Jelgavas valstspilsētā ir jāmaksā ikgadējā pašvaldības nodeva - 6.00 euro gadā, saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem par pašvaldības nodevām. Ikgadējais maksājums veicams līdz konkrētā gada 31.martam.

 

Veidlapas

Nav.

 

Pieprasīšanas kanāli

e-pakalpojums portālā Latvija.lv "Mājas (istabas) dzīvnieka pirmreizēja reģistrācija"

e-pakalpojums Lauksaimniecības datu centra portālā www.ldc.gov.lv "Reģistrēt Mājas (istabas) dzīvnieku".

Klātienē: Lauksaimniecības datu centrs, Dobeles iela 41a, Jelgava, LV-3001, e-pasts ldc@ldc.gov.lv, tālrunis 26510575, 22015476

Konsultāciju laiks (iepriekš piesakoties pa tālruni): Pirmdiena 9.00-16.00, Piektdiena 9.00-15.00.

 

Saņemšanas kanāli

e-pakalpojums portālā Latvija.lv "Mani reģistrētie mājas (istabas) dzīvnieki"

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Ministru kabineta noteikumi Nr.491 "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība" paredz, ka sunim, kas sasniedzis sešu mēnešu vecumu, jābūt mikročipotam (jābūt implantētai mikroshēmai), un tas jāreģistrē Lauksaimniecības Datu centra (LDC) datu bāzē. Mikročipēšanu veic veterinārārsts, ja viņam ir noslēgts līgums ar LDC  par tiesībām ievadīt datus par dzīvnieku. Tiklīdz ir veikta suņa mikročipēšana, jāveic pirmreizējo suņa reģistrāciju. Kaķu un mājas (istabas) sesku reģistrācija nav obligāta.

Ja mājdzīvnieku reģistrē veterinārārsts valsts vienotā mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datubāzē, tad īpašnieks uzrāda:

1) personu apliecinošu dokumentu;

2) mājdzīvnieka pasi vai vakcinācijas apliecību.

 

Ja veterinārārstam nav iespējas reģistrēt dzīvnieku datu bāzē, tad īpašniekam pašam ir jānodrošina mājdzīvnieka reģistrācija datubāzē. Reģistrēt elektroniski var:

1) Lauksaimniecības datu centra portālā www.ldc.gov.lv;

2) portālā Latvija.lv, izmantojot Lauksaimniecības Datu centra e-pakalpojumu "Mājas (istabas) dzīvnieka pirmreizēja reģistrācija".

Par reģistrāciju klātienē skatīt informāciju Lauksaimniecības Datu centra mājaslapā: https://www.ldc.gov.lv/lv/informacija-par-registresanu

 

Pakalpojuma saņemšana

Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei. Portālā Latvija.lv, izmantojot Lauksaimniecības datu centra e-pakalpojumu "Mani reģistrētie mājas (istabas) dzīvnieki" persona var apskatīt informāciju par savā īpašumā reģistrētajiem vai turējumā esošajiem mājas (istabas) dzīvniekiem.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Veterinārmedicīnas likums (01.07.2001.);

2) Ministra kabineta noteikumi Nr.491 "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtību" (stājas spēkā 01.07.2011.);

3) Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.16-12 "Par mājdzīvnieku turēšanu Jelgavas pilsētā" (stājās spēkā 21.05.2016.);

4) Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.185 “Par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām” (stājās spēkā 13.02.2008.).

 

Pārsūdzības iespējas

Nav.

 

Uzziņas par pakalpojumu

Lauksaimniecības datu centrs; adrese: Dobeles iela 41a, Jelgava; tālrunis: 26510575, 22015476; e-pasts: ldc@ldc.gov.lv;

LDC mājaslapa: https://www.ldc.gov.lv/lv/majas-istabas-dzivnieku-notikumu-registresana