Materiālu novietošanas atļauja

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība".

 

Pakalpojuma īss apraksts:

Īslaicīgai – līdz 30 dienām, materiālu (būvmateriālu, kurināmā u.c.) novietošanai uz pašvaldībai piederošas teritorijas ielu sarkano līniju robežās nepieciešams saņemt JPPI "Pilsētsaimniecība" izsniegtu atļauju.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Juridiskas un fiziskas personas.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

Pakalpojuma sniegšanas brīdī klātienē.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Atļauja par būvmateriālu, kurināmā u.c. materiālu īslaicīgu (līdz 30 dienām) novietošanu uz pašvaldībai piederošas teritorijas ielu sarkano līniju robežās – 7.11 euro

 

Veidlapas

Materiālu novietošanas pieteikums (PIL Forma Nr.4-5).

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: JPPI "Pilsētsaimniecība", adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgavā, 2.kabinetā, tālrunis 63084470, 63048618, e-pasts: pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv

Darba laiks: Pirmdiena 15.00-19.00.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: JPPI "Pilsētsaimniecība", adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgavā, 2.kabinetā, tālrunis 63084470, 63048618, e-pasts: pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv

Darba laiks: Pirmdiena 15.00-19.00.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Lai saņemtu atļauju īslaicīgai materiālu novietošanai uz pašvaldībai piederošas teritorijas ielu sarkano līniju robežās, iesniedzējam klātienē jāiesniedz Materiālu novietošanas pieteikums .

 

Pakalpojuma saņemšana

Pēc pieteikuma saņemšanas, iestādes darbinieks sagatavo un izsniedz materiālu novietošanas atļauju.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2007.gada 28.decembra saistošie noteikumi Nr. 185 "Par Jelgavas pašvaldības nodevām"

2) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012.gada 24.maija saistošie noteikumi Nr.12-15 "Jelgavas pilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošana un inženierbūvju uzturēšana".

 

Pārsūdzības iespējas

Lēmumu viena mēneša laikā var apstrīdēt Jelgavas pilsētas domē, iesniedzot iesniegumu Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JPPI "Pilsētsaimniecība" adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgava, 2.kab.; tālrunis: 63023845, 63084470.

e-pasts: pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv