Materiālu novietošanas atļaujas izsniegšana

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība".

 

Pakalpojuma īss apraksts:

Būvmateriālu, kurināmā vai cita veida materiālu novietošanai īpašumam piegulošajā teritorijā vai ielu sarkano līniju robežās ilgāk par 48 stundām, jāsaņem Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Pilsētsaimniecība" atļauja. Atļauju izsniedz uz laika periodu ne ilgāk kā līdz 30 dienām. Novietotie materiāli nedrīkst traucēt vai apdraudēt gājēju un transporta kustības drošību.

Gadījumos, kad tiek skartas trešo personu intereses, materiālu novietošana jāsaskaņo ar šīm personām.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Jebkura persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

1 darba diena pēc nodevas apmaksas, saņemot pieteikumu elektroniski vai pakalpojuma sniegšanas brīdī klātienē.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Uz pašvaldībai piederošas teritorijas ielu sarkano līniju robežās – 7.11 euro

 

Veidlapas

Materiālu novietošanas pieteikums (PIL 3-7).

 

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv

Klātiene: JVPI "Pilsētsaimniecība", adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgavā, 1.kabinetā, tālrunis 63048618

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00;

Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00;

Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00;

Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00;

Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

Pa pastu vai ievietojot pastkastītē pie iestādes ieejas durvīm: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16A, Jelgava, LV-3001

 

Saņemšanas kanāli

Elektroniski atbilstoši iesniedzēja iesniegumā minētajām norādēm.

Klātiene: JVPI "Pilsētsaimniecība", adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgavā, 2.kabinetā, tālrunis 63084470, 63048618,

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00;

Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00;

Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00;

Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00;

Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Jāiesniedz pieteikums materiālu novietošanai un jāveic nodevas apmaksa.

Pakalpojuma saņemšana

Pēc materiālu novietošanas pieteikuma saņemšanas un nodevas apmaksas, sagatavo un izsniedz materiālu novietošanas atļauju.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2007.gada 28.decembra saistošie noteikumi Nr. 185 "Par Jelgavas pašvaldības nodevām"

2) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012.gada 24.maija saistošie noteikumi Nr.12-15 "Jelgavas pilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošana un inženierbūvju uzturēšana".

 

Pārsūdzības iespējas

Lēmumu viena mēneša laikā var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas domē, iesniedzot iesniegumu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI "Pilsētsaimniecība" adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgava, 1.kab.; tālrunis: 63048618.

e-pasts: pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv

 

Informācija atjaunota 19.10.2022.