Zemes ierīcības projekta izstrādāšana

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde.

 

Pakalpojuma īss apraksts

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde sagatavo nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona, Juridiska persona (pilnvarotās personas).

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

22 darba dienas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

 

Veidlapas

Iesniegums zemes ierīcības projekta izstrādei (Veidlapa 3-2 vai elektroniski aizpildāma veidlapa E-veidlapa 3-2).

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522, 63005537;

e-pasts: pasts@jelgava.lv

e-adrese

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522, 63005537;

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.

Pa pastu vai elektroniski atbilstoši iesniedzēja iesniegumā minētajām norādēm.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Personai jāiesniedz iesniegums pievienojot priekšlikumu uz kartogrāfiskā materiāla pamatnes shematiski attēlojot projektētās robežas.

Dokumentus var iesniegt klātienē, pa pastu vai elektroniski. Elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

 

Pakalpojuma saņemšana.

Pēc dokumentu izskatīšanas, klients saņem nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei. Ar saņemtiem dokumentiem klients iet pie atbilstošas sfēras izstrādātāja.

Dokumentus izsniedz klātienē Klientu apkalpošanas centrā vai nosūta pa pastu vai elektroniski atbilstoši iesniedzēja norādēm.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Zemes ierīcības likums (14.09.2006.);

2) Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumi Nr. 505 "Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi" (stājas spēkā 05.08.2016.);

3) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017.gada 23.novembra saistošie noteikumi Nr. 17-23 "Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu un grafiskās daļas apstiprināšana".

 

Pārsūdzības iespējas

Nav

 

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs; adrese: Lielā iela 11, Jelgava; tālrunis: 63005475, 63005522, 63005537.

e-pasts: pasts@jelgava.lv