Adrešu piešķiršana, maiņa, likvidēšana adresācijas objektiem

Pakalpojuma nosaukums:

Adrešu piešķiršana, maiņa, likvidēšana adresācijas objektiem.

 

Pakalpojuma sniedzējs:

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Būvvalde.

 

Pakalpojuma īss apraksts:

Adreses piešķiršana, maiņa vai likvidēšana apbūvei paredzētām zemes vienībām, telpu grupām, ēkām un nosaukumu piešķiršana ielām un laukumiem.

 

Pakalpojuma saņēmējs:

Fiziskas un juridiskas personas.

 

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums,
2009.gada 3.novembra MK noteikumi Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”.

 

Nepieciešamie dokumenti:

Iesniegums, Personas pilnvaras kopija (ja iesniegumu iesniedz īpašnieka pilnvarotā persona).

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

30 dienas.

 

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi:

Klātienē, pa pastu, pa e-pastu

 

Pakalpojuma saņemšanas:

Klātiene vai pa pastu

 

Pakalpojuma sniedzēja adrese:

Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001

Klientu apkalpošanas centrs 131. kab.

 

Tālrunis, e-pasts

dome@dome.jelgava.lv
t. 63005576
t.63005522

 

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:

Pirmdiena: 8.00-19.00
Otrdiena: 8.00-17.00
Trešdiena: 8.00-17.00
Ceturtdiena: 8.00-17.00
Piektdiena: 8.00- 14.30