Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrēšana

Jelgavas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esoša nekustamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam līdz 2019.gada 31.decembrim ir pienākums sniegt ziņas par mājsaimniecībā esošo mājokļa decentralizēto kanalizācijas sistēmu (DKS), iesniedzot Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijai pirmreizējo DKS reģistrācijas pieteikumu. Atkarībā no krājtvertnes tilpuma, veida un iedzīvotāju skaita, tiks noteikts notekūdeņu izvešanas biežums gadā.

Administratīvā procesa apraksts

Nav.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas un juridiskas personas. Jelgavas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo DKS īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.

 

Atgādinājuma teksts

Jelgavas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esoša nekustamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam līdz 2019.gada 31.decembrim ir pienākums sniegt ziņas par mājsaimniecībā esošo mājokļa decentralizēto kanalizācijas sistēmu.

 

Brīdinājuma teksts

Par Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada 25.jūlija saistošo noteikumu Nr.19-17 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jelgavas pilsētas pašvaldībā” neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

15 darba dienas

 

Atslēgvārdi

Decentralizētā kanalizācija, kanalizācija, decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācija

 

Saistītie pakalpojumi

Nav

      

Normatīvais akts

  • Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums, Saeima, stājās spēkā 01.01.2016.
  • Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu, Ministru kabinets, Nr.384, stājās spēkā 01.07.2017.
  • Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.19-17 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jelgavas pilsētas pašvaldībā”, stājās spēkā 25.07.2019.

Pieprasīšanas kanāli

Klātienē: Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs

Lielā iela 11, 131.kab., Jelgava, tel.63005522, 63005537

Pirmdiena: 8.00-19.00; pusdienu pārtraukums: 12.00-13.00

Otrdiena: 8.00-17.00; pusdienu pārtraukums: 12.00-13.00

Trešdiena: 8.00-17.00; pusdienu pārtraukums: 12.00-13.00

Ceturtdiena: 8.00-17.00; pusdienu pārtraukums: 12.00-13.00

Piektdiena: 8.00- 14.30; pusdienu pārtraukums: 12.00-12.30

 

Elektroniski:

Iesniegumu iesūta elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz:

Saņemšanas kanāli

Klātienē: Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā

Lielā iela 11, 131.kab., Jelgava; tel. 63005522, 63005537

Pirmdiena: 8.00-19.00; pusdienu pārtraukums: 12.00-13.00

Otrdiena: 8.00-17.00; pusdienu pārtraukums: 12.00-13.00

Trešdiena: 8.00-17.00; pusdienu pārtraukums: 12.00-13.00

Ceturtdiena: 8.00-17.00; pusdienu pārtraukums: 12.00-13.00

Piektdiena: 8.00- 14.30; pusdienu pārtraukums: 12.00-12.30

 

Veidlapas

  • Pieteikums Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrēšanai (veidlapa 2-14)
  • Elektroniski aizpildāms pieteikums Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrēšanai (veidlapa 2-14)

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Jelgavas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esoša nekustamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam līdz 2019.gada 31.decembrim ir pienākums sniegt ziņas par mājsaimniecībā esošo decentralizēto kanalizācijas sistēmu, iesniedzot Jelgavas pilsētas pašvaldībai, kas ir reģistra uzturētājs, pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācija pieteikumu.

Persona pieteikuma veidlapu var iesniegt klātienē Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā vai elektroniski. Izmantojot elektroniski aizpildāmu pieteikumu Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrēšanai, aizpildītā veidlapa jāsaglabā .pdf formātā un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.

 

Informācija par apmaksu

Pirmreizējā decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācija ir bezmaksas pakalpojums.

 

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas pilsētas pašvaldība, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, t. 63005522, 63005537, dome@dome.jelgava.lv

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JELGAVAS ŪDENS" Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001, jelgavas.udens@ju.lv, tatjana.valtere@ju.lv; tālrunis:63007103, 63007106