Informācijas par aprēķināto un samaksāto nekustamā īpašuma nodokli sniegšana nodokļu maksātājam

Pakalpojuma nosaukums:

Informācijas par aprēķināto un samaksāto nekustamā īpašuma nodokli sniegšana nodokļu maksātājam.

 

Pakalpojuma sniedzējs:

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Finanšu nodaļa.

 

Pakalpojuma īss apraksts:

Informācija tiek sagatavota pēc pieprasījuma un var būt nepieciešama veikto nodokļu maksājumu apliecināšanai un citos gadījumos.

 

Pakalpojuma saņēmējs:

Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji (fiziskas un juridiskas personas), nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju pilnvarotās personas, valsts, pašvaldības institūcijas un valsts amatpersonas (normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos).

 

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

 

Nepieciešamie dokumenti:

Informācija tiek sniegta rakstiski uz pieprasījuma pamata. Īpašuma tiesību vai valdījuma tiesību apliecinoši dokumenti vai nomas līgums. Pilnvarotām personām - pilnvara (uzrādot oriģinālu).

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

Pašvaldība iesniegumu izskata 30 dienu laikā.

 

Pārsūdzības iespējas:

Iestādes faktisko rīcību var pārsūdzēt tāpat kā administratīvo aktu. Administratīvo aktu var apstrīdēt pašvaldības domes priekšsēdētājam viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi:

Klātienē, pa pastu vai iesūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz dome@dome.jelgava.lv.

 

Pakalpojuma saņemšanas veidi:

Klātienē, pa pastu, maksāšanas paziņojums var tikt nosūtīts elektroniski.

Tālrunis: 63005522; 63005552
E-pasts: dome@dome.jelgava.lv

 

Pakalpojuma sniedzēja adrese:

Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001

Klientu apkalpošanas centrs 131. kab.

 

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:

Pirmdiena: 8.00-19.00
Otrdiena: 8.00-17.00
Trešdiena: 8.00-17.00
Ceturtdiena: 8.00-17.00
Piektdiena: 8.00- 14.30